Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
pokój 1433
01-938 Warszawa

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska
e-mail: k.kucharska@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 12.00-13.00
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Asystent:

mgr Magdalena Wayda-Zalewska
e-mail: m.wayda-zalewska@uksw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 11.15-12.45
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Centrum

Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia (CPiPZ) –  łączy zakres wiedzy akademickiej z zakresu psychologii i medycyny z integracyjnym podejściem, uwzględniającym wzajemny wpływ i zależności między umysłem, psychiką, biologią i somatyką, składające się na dobrostan człowieka. 
CPiPZ prowadzi działalność edukacyjną i naukową ukierunkowaną na:
 1. analizę wpływu czynników psychicznych na stan zdrowia i jakość życia człowieka;
 2. ocenę wpływu stresu i emocji na zdrowie człowieka oraz na mechanizm powstawania chorób;
 3. prowadzenie edukacji psychosomatycznej;
 4. wprowadzanie terapeutycznych programów naprawczych w ramach terapii psychosomatycznej;
 5. włączenie problematyki zdrowia do obszaru psychologii związanej z medycyną poza psychiatryczną - zdrowie jako społecznie uznawana wartość; nie ograniczone do systemu opieki zdrowotnej, obejmujące wszystkie dziedziny życia i działalności człowieka;
 6. rozwój badań nad zachowaniami zdrowotnymi;
 7. kontynuowanie badań nad typologią osobowości i strukturami psychicznymi, które wpływają na zachowanie zdrowia;
 8. rozwijanie i propagowanie idei promocji zdrowia; promocja zachowań prozdrowotnych i świadomość zdrowia oraz świadomości zdrowia w życiu człowieka;
 9. działalność szkoleniową, społeczną,  informacyjną; organizowanie wykładów, spotkań, szkoleń i kursów;
 10. stwarzanie korzystnych warunków dla rozwijania społecznej, naukowej i edukacyjnej działalności;
 11. współpraca naukowa z innymi ośrodkami naukowymi w  kraju i zagranicą oraz utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i ośrodkami o podobnej specjalizacji w kraju i za granicą.

 

Więcej informacji: psychosomatics.psychologia.wfch.uksw.edu.pl

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach