Centrum Psychologii Antropologicznej

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
pokój 1406
01-938 Warszawa

Kierownik:

dr hab. Andrzej Pankalla, prof. uczelni
e-mail: a.pankalla@uksw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 8:45-9:45
on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Adiunkt dydaktyczny:

dr Jarosław Jastrzębski
e mail: j.jastrzebski@uksw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 15:00-16:30 (p. 1401)
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Centrum:

  • psychologia anthropologica (O. Casmann, J. Hillman), inaczej antropologia duszy lub psychologia antropologiczna, jej proweniencja, ścieżki rozwoju i aktualne/możliwe aplikacje,
  • antropoanaliza i analiza konotacyjna mikrodoświadczeń ludzkich,
  • historia myśli psychologicznej, w tym tzw. drugiej psychologii/psychologii kulturowej (np. teoria działań symbolicznych SAT E. Boescha) oraz alternatywnych wobec głównego nurtu obrazów człowieka w psychologii,
  • metapsychologia uprawiana w perspektywie antropologii wiedzy psychologicznej L. Flecka (triada: historia-teoria-kultura),
  • psychologia indygeniczna,w  tym psychologia mitu i fantazmatu (człowiek zaczyna się tam, gdzie zaczyna się mit?), psychologia kultur tradycyjnych i kultury współczesnej,
  • autorska reaktualizacja projektu psychologii realnej (F. von Baader, W. Dilthey), psychologii budowanej na subiektywnym doświadczeniu podmiotu osobowego (perspektywa duszy).
 
Oszałamiająca złożoność człowieka…
A. Kardiner
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach