Studia Psychologica: Theoria et praxis

Studia Psychologica: Theoria et praxis to czasopismo, które publikuje oryginalne prace przeglądowe – teoretyczne i empiryczne. Celem Czasopisma jest prezentowanie najnowszych osiągnięć naukowych w sposób zrozumiały zarówno dla psychologów naukowców, jak i psychologów praktyków. Czasopismo nie publikuje wąskich przyczynków empirycznych, a jedynie prace prezentujące dane zjawisko w szeroki, kompleksowy sposób. Możliwe są zatem artykuły teoretyczne-przeglądowe, jak również empiryczne, ale prezentujące serię wielu badań lub metaanlizy, które w całościowy sposób omawiają dane zagadnienie, ważne z powodów naukowych i praktycznych.

Informacje o czasopiśmie, instrukcje dla Autorów oraz numery archiwalne Studia Psychologica: Theoria et praxis dostępne są na stronie: czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sp

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach