UKSW

Laboratorium Metod Badawczych i Diagnostycznych

Koordynator:

dr Dominik Gołuch
e-mail: d.goluch@uksw.edu.pl

 

Godziny przyjęć | Kontakt O Laboratorium | Regulamin | Katalog | USBO | Biofeedback

Godziny przyjęć

W związku z Zarządzeniem nr 23/2020 Rektora UKSW w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa sars-cov-2 wśród społeczności akademickiej przyjęcia interesantów zostają wstrzymane do odwołania.

Od października do czerwca:
wtorek – piątek: 9:30 – 13:30;

sobota: 9:30 – 13:30 (tylko podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

Od lipca do września:
poniedziałek - piątek: 09:30 
13:30

Kontakt

Budynek nr 14: Instytut Psychologii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3 | 01-938 Warszawa
pok. 1409a 

e-mail: prac.met@uksw.edu.pl
tel:  48 22 569 96 06

O Laboratorium

Zadaniem Laboratorium Metod Badawczych i Diagnostycznych jest wsparcie procesu dydaktycznego w ramach zajęć w Instytucie Psychologii UKSW, w szczególności poprzez gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących różnych narzędzi i metod diagnozy psychologicznej. Laboratorium Metod Badawczych i Diagnostycznych wspiera także studentów, doktorantów i pracowników w prowadzeniu prac naukowych (w tym prac magisterskich, doktorskich) poprzez konsultacje w zakresie m.in. planowania i organizowania badań, doboru narzędzi psychologicznych, interpretacji wyników, wyboru metod analiz statystycznych. W czytelni dostępne są na miejscu wybrane pozycje z naukowej literatury psychologicznej.

Laboratorium Metod Badawczych i Diagnostycznych (do 2020 r. Pracownia Metod Diagnostycznych) została utworzona w roku akademickim 1999/ 2000 z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu Psychologii UKSW prof. dr hab. Andrzeja Strzałeckiego, dr Alicji Grochowskiej oraz prof. dr hab. Stanisława Sieka.
Od początku jej istnienia do 30 września 2009 obowiązki osoby zarządzającej zbiorem PMD pełnił dr Jarosław Jastrzębski. Obecnie funkcję tę sprawuje dr Dominik Gołuch.

Ogólne zasady korzystania ze zbiorów Laboratorium

 • Z materiałów znajdujących się w laboratorium można korzystać tylko na miejscu.
 • Testy znajdujące się w pracowni są udostępniane:
  • pracownikom Instytutu Psychologii UKSW
  • studentom i doktorantom kierunku psychologia UKSW (za okazaniem legitymacji studenckiej),
  • osobom spoza UKSW (za okazaniem dyplomu psychologa).
 • Testów i podręczników do testów nie wolno kserować, robić zdjęć, ani kopiować w żaden inny sposób.
 • Laboratorium udostępnia arkusze testowe do celów dydaktycznych osobom prowadzącym zajęcia.
 • Do celów badawczych / naukowych Laboratorium udostępnia arkusze testowe jedynie do wglądu. Laboratorium oferuje  pomoc w ich pozyskaniu.
 • Narzędzia wydane przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP., potrzebne do realizacji prac seminaryjnych, magisterskich lub doktorskich studenci kupują we własnym zakresie, zgodnie z zasadami przyjętymi przez PTP PTP sp. z o.o., dostępnymi tutaj.

Prace magisterskie / doktorskie

Narzędzia wydane przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP, sp. z o.o., potrzebne do realizacji prac seminaryjnych, magisterskich lub doktorskich studenci kupują we własnym zakresie, zgodnie z zasadami przyjętymi przez PTP PTP sp. z o.o., dostępnymi tutaj.

 

Katalog

Katalog książek, dostępnych na miejscu.

Informacje na temat dostępnych metod diagnostycznych udzielane są telefonicznie lub e-mailowo.

Uniwersytecki System Badań Online
Koordynator: dr Emilia Wrocławska-Warchala
 
Uniwersytecki System Badań Online (USBO) jest systemem do badań naukowych z użyciem kwestionariuszy, prowadzonych przez pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Psychologii. Zawiera możliwych do wykorzystania wiele narzędzi pomiarowych stworzonych lub adaptowanych w Instytucie Psychologii. Pozwala na analizę czasu reakcji na poszczególne pytania, weryfikację czytania ze zrozumienie instrukcji do badania, stosowanie np. skali suwakowej z dowolną rozpiętością. Badacze mogą przeprowadzić jednorazowe badania ankietowe lub tworzyć panele badawcze z wymaganą rejestracją. Użytkownicy USBO mogą tworzyć konta dla swoich asystentów, którzy będą rekrutowali osoby badane. Panel zarządzania badaniami pozwala na dostęp do swoich badań z każdego miejsca, ponadto platforma posiada różne wersje językowe (na razie wersję angielską). 
 
Biofeedback
Laboratorium Metod Badawczych i Diagnostycznych posiada również sprzęt do badań biofeedback.
Więcej informacji znajduje się tutaj.
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach