dr Klaudia Ponikiewska

DR KLAUDIA PONIKIEWSKA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1452
e mail: k.ponikiewska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

  • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych, ze szczególną specjalizacją w zakresie psychologii temperamentu, w ramach której koncentruję się na rozważaniach z zakresu struktury temperamentu oraz jego fundamentalnych (meta)wymiarów, akcentując ich potencjał dla integracji i syntezy wiedzy o temperamencie
  • Konstrukcja narzędzi służących do pomiaru psychologicznego
Profil na Google Scholar znajduje się tutaj
Profil na ResearchGate znajduje się tutaj
Profil ORCID znajduje się tutaj

Aktualnie pełnione funkcje

  • Adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości
  • Członek zespołu w Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością "Personalitas"
  • Członek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej kadencji 2020–2024 (przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych)
  • Protokolant Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
  • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej WFCh
  • Członek, ekspert z zakresu psychologii w zespole roboczym ds. badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach