POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Katedra Psychologii Osobowości

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1452
tel. (0-22) 569 96 21

Kierownik:

dr hab. Henryk Gasiul, prof. UKSW
e-mail: h.gasiul@uksw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 8:45-9:45

Asystenci:

dr Tomasz Rowiński
 e-mail: t.rowinski@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 11:30-12:30

dr Włodzimierz Strus
e-mail: w.strus@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 13:30-14:30
pierwsza sobota miesiąca 10:00-12:00 - studia niestacjonarne

dr Emilia Wrocławska-Warchala
e-mail: e.wroclawska@uksw.edu.pl
dyżur: piątek 15:00-16:00

mgr Ewa Skimina
e-mail: e.skimina@uksw.edu.pl
dyżur: piątek 10:00-11:00 - tylko w semestrze zimowym

Asystent dydaktyczny:

mgr Monika Gregorczuk
e-mail: m.gregorczuk@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 18:15-19:15

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze:

  • Rozwój koncepcji osobowości z perspektywy personalistycznej.
  • Odkrywanie mechanizmów rozwoju osobowości z perspektywy personalistycznej.
  • Motywacja osób do korzystania z środków masowego komunikowania - w ramach koncepcji Uses & Gratiffication.
  • Doświadczenia religijne a rozwój osobowy.
  • Osobowość a funkcjonowanie moralne (postępowanie, uczuciowość i rozumowanie moralne a rozwój dojrzałości emocjonalnej).
  • Metody badania emocji i motywacji.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach