UKSW

Katedra Psychologii Osobowości

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1452
tel. (0-22) 569 96 21

Kierownik:

dr hab. Henryk Gasiul, prof. uczelni
e-mail: h.gasiul@uksw.edu.pl
dyżur: środa 10:30-11:30
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Adiunkci:

dr Tomasz Rowiński
 e-mail: t.rowinski@uksw.edu.pl
dyżur: on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

dr Włodzimierz Strus
e-mail: w.strus@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 14:00-16:00
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Asystenci:

dr Ewa Skimina
e-mail: e.skimina@uksw.edu.pl

dyżur: środa 10:30-11:30
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

dr Krzysztof Stanisławski
e-mail: k.stanislawski@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 13:00-14:00
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze:

  • Rozwój koncepcji osobowości z perspektywy personalistycznej.
  • Odkrywanie mechanizmów rozwoju osobowości z perspektywy personalistycznej.
  • Motywacja osób do korzystania z środków masowego komunikowania - w ramach koncepcji Uses & Gratiffication.
  • Doświadczenia religijne a rozwój osobowy.
  • Osobowość a funkcjonowanie moralne (postępowanie, uczuciowość i rozumowanie moralne a rozwój dojrzałości emocjonalnej).
  • Metody badania emocji i motywacji.
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach