Katedra Psychologii Osobowości

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1452
tel. (0-22) 569 96 21

Kierownik:

dr hab. Włodzimierz Strus, prof. uczelni
e-mail: w.strus@uksw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 13.30-14.30 (p. 1401)
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Adiunkci:

dr Klaudia Ponikiewska
e-mail: k.ponikiewska@uksw.edu.pl
dyżur: piątek 9.45-11.15
i/lub on-line przez MS Teams

po uprzednim umówieniu mailowym

dr Karolina Rymarczyk
e-mail: k.rymarczyk@uksw.edu.pl
dyżur: piątek 16.45-18.15
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze:

  • nowe modele struktury osobowości, w szczególności badania nad czynnikami wyższego rzędu (metacechami) osobowości
  • Kołowy Model Metawymiarów Osobowości – rozwój syntetyzującej teorii osobowości
  • temperament i jego struktura – poszukiwania fundamentalnych (meta)wymiarów temperamentu (tzw. temperamentalna Wielka Dwójka) i ich zastosowanie do konstrukcji syntetyzującej Teorii Metawymiarów Temperamentu
  • mechanizmy samoregulacyjne i dynamika osobowości
  • Kołowy Model Radzenia Sobie ze Stresem – strukturalne i procesualne zastosowania w badaniach integrujących konstrukty radzenia sobie ze stresem i regulacji emocji
  • osobowościowe czynniki ryzyka chorób somatycznych i zasoby zdrowia oraz ich całościowa integracja
  • optymalne funkcjonowanie oraz patologia osobowości
  • ewaluacja skuteczności oddziaływań terapeutycznych w modelu EZRA (tzw. Model Bielański)
  • polskie adaptacje zagranicznych i konstrukcja oryginalnych narzędzi psychometrycznych do pomiaru różnych zmiennych osobowościowych
Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach