UKSW

Katedra Metodologii Badań Psychologicznych

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1410
tel. (0-22) 569 96 22

Kierownik:

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
e-mail: j.cieciuch@uksw.edu.pl
dyżur: on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Adiunkci:

dr hab. Monika Mynarska
e-mail: m.mynarska@uksw.edu.pl
dyżur: on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

dr Dominika Karaś
e:mail: dominika.karas@uksw.edu.pl
dyżur: on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

dr Jolanta Rytel
e-mail: j.rytel@uksw.edu.pl
dyżur: on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Asystenci:

dr Joanna Świderska
e-mail: j.swiderska@uksw.edu.pl

dyżur: on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

dr Krzysztof Stanisławski
e-mail: k.stanislawski@uksw.edu.pl

dyżur: on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

dr Zuzanna Górska-Kanabus
e-mail: z.gorska@uksw.edu.pl
urlop

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze:

  • Podstawowe problemy pomiaru psychologicznego.
  • Konstrukcja i adaptacja narzędzi psychologicznych.
  • Porównywalność wyników różnych rozwiązań statystycznych.
  • Sposoby analiz modeli kołowych.
  • Metody jakościowe i podejście mieszane w badaniach z zakresu psycholingwistyki rozwojowej oraz demografii społecznej.
Koordynator: dr hab. Monika Mynarska
 
W ramach działalności laboratorium możliwe jest wykorzystanie profesjonalnego oprogramowania statystycznego (m.in.: rozszerzony pakiet Statistica, Mplus, LISREL, Atlas.ti, MAXQDATA, Leximancer). Daje to możliwość przeprowadzania: 
  • zaawansowanych analiz statystycznych, w tym budowania matematycznych modeli procesów psychologicznych i zjawisk społecznych;
  • analiz psychometrycznych, w tym konstruowania i adaptowania testów do pomiaru cech psychologicznych oraz tworzenia wersji skróconych testów (m.in. wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji); 
  • analiz materiału jakościowego: tekstu, materiału audio i video. 
 
Rozwój metodologii badań psychologicznych i społecznych umożliwia budowanie coraz bardziej złożonych modeli rzeczywistości oraz prowadzenie wielozmiennowych i wielopoziomowych analiz. Coraz częściej konieczne jest łączenie analiz ilościowych i jakościowych, aby uzyskać pełny, pogłębiony obraz badanego zjawiska. Sprzęt i oprogramowanie umożliwiające efektywne prowadzenie analiz stanowi zatem podstawowy warsztat badacza. Warsztat ten jest konieczny do realizacji badań naukowych (eksperymentalnych i korelacyjnych), w procesie tworzenia narzędzi do pomiaru cech psychologicznych (testów psychologicznych), a także w badaniach opinii społecznej (ankiety i sondaże), czy w przypadku badań ewaluacyjnych. 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach