Centrum Badań nad Biegiem Życia Człowieka i Rodziny

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1453

Kierownik:

dr hab. Monika Mynarska, prof. uczelni
e-mail: m.mynarska@uksw.edu.pl
dyżur: środa 15.00-15.45 oraz czwartek 14.00-14.45
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Asystenci:

mgr Izabela Huczewska
e-mail: i.huczewska@uksw.edu.pl
dyżur: środa 12.15-13.15
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

mgr Joanna Leśniak
e-mail: j.lesniak@uksw.edu.pl
dyżur: środa 11.15-12.15
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

 
Centrum Badań nad Biegiem Życia Człowieka i Rodziny LIFE to interdyscyplinarna jednostka badawcza, powstała w Instytucie Psychologii UKSW w 2020 roku. Działając w obszarach psychologii, socjologii rodziny oraz demografii społecznej, Centrum LIFE stawia za cel dogłębne zrozumienie kluczowych decyzji życia ludzkiego, szczególnie w sferze życia rodzinnego: czynników je kształtujących i ich konsekwencji.
 
Chcemy lepiej zrozumieć mechanizmy, które pojawiają się w naszym postrzeganiu rodziny, związków oraz rodzicielstwa. Analizujemy motywy, pragnienia, intencje i zachowania dotyczące decyzji o zakładaniu czy też powiększaniu rodziny. Interesuje nas zjawisko bezdzietności, szczególnie bezdzietności z wyboru.
 
Poza prowadzeniem badań naukowych, do zadań Centrum należy również współpraca z międzynarodowymi infrastrukturami badań społecznych (np.GGP) oraz szerzenie rzetelnej wiedzy w obszarze naszych zainteresowań badawczych.
Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach