Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa

pokój 1437A, 1448
(0-22) 569 96 19

Kierownik:

dr Mikołaj Stolarski
e-mail: m.stolarski@uksw.edu.pl

dyżur: poniedziałek 14.00-15.00
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Adiunkt:

dr Laura Dryjańska
e-mail: l.dryjanska@uksw.edu.pl

dyżur: 
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Asystent:

dr Olaf Truszczyński
e-mail: o.truszczynski@uksw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 14.00-15.00 (p. 1437A)
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Zakładzie:

 • teoria stresu,
 • stres pracy,
 • stres bezrobocia,
 • dobór i selekcja zawodowa,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • polityka personalna,
 • psychologia reklamy,
 • psychologia konsumenta,
 • psychologia menedżera,
 • psychologia sportu,
 • szkolenie pracowników,
 • motywowanie personelu,
 • ocenianie pracowników,
 • trening umiejętności interpersonalnych,
 • funkcjonowanie w warunkach ekstremalnych (lotnictwo, sport, nurkowanie).
 
Laboratorium Zakładu Pracy i Organizacji
Koordynator: dr Zdzisław Kobos
 
W ramach działalności naukowej w laboratorium prowadzone są badania:
 •  predyspozycji osobowościowych do zawodów stresowych; 
 •  mechanizmów psychologicznych efektywnego funkcjonowania operatorskiego;
 •  kosztu psychofizjologicznego pracy w w  warunkach stresowych;
 •  wpływu pracy zmianowej na zaburzenia rytmów okołodobowych.
 
W ramach działalności dydaktycznej laboratorium udostępniona jest studentom psychologii i studentom studiów podyplomowych oraz doktorantom.
 
Wiedeński System Testów
- wersja stacjonarna z bazą 100 testów -
 
Zadanie z Testu Ravena do badania inteligencji płynnej
 
Stanowisko badania osobowości, procesów poznawczych
 
Zadanie z testu badającego orientacje przestrzenną lotników
 
 
Koordynator: dr Olaf Truszczyński

W ramach działalności podstawowej są prowadzone badania:

 • wskaźników psychofizjologicznych w sytuacjach stresu
W ramach działalności stosowanej mogą być prowadzone badania:
 • reakcje fizjologiczne na określone bodźce w kontekście prowadzenia pojazdów, reklamy

Psychogalwanometr Unisar v. 01 oraz pulsometr Geonaute OnRythm 310

 
Urządzenia znajdujące się w Laboratorium umożliwiają prowadzenie badań oraz treningu w następujących obszarach: EEG, powierzchniowe EMG; przewodność skóry; temperatura; oddychanie; HRV - zmienność rytmu serca. Wszystkie urządzenia są przystosowane do prowadzenia badań zarówno stacjonarnie, w laboratorium, jak i w terenie. Dzięki temu możliwe jest dotarcie do bardzo szerokiej grupy zarówno osób badanych, jak i też do odbiorców komercyjnych.
Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach