Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1420
tel. (0-22) 569 96 12

 

Kierownik:

ks. dr hab. Waldemar Klinkosz, prof. uczelni
e-mail: w.klinkosz@uksw.edu.pl

dyżur: środa 9.00-10.30
on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Adiunkt:

dr Katarzyna Martowska
e mail: k.martowska@uksw.edu.pl
dyżur: środa 8.30-9.30
on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Asystent:

ks. dr Piotr Szydłowski
e-mail: p.szydlowski@uksw.edu.pl

dyżur: czwartek 13.15-14.45
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze:

 • Trudności doświadczane przez studentów i sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Przyjaźń jako szczególny rodzaj relacji interpersonalnej.
 • Motywacja osiągnięć oraz wytrwałość pracowników i osób uczących się.
 • Kompetencje interpersonalne i relacje międzyludzkie.
 • Struktura inteligencji emocjonalnej i jej temperamentalne uwarunkowania.
 • Wiedza emocjonalna jako komponent inteligencji emocjonalnej; czynniki odpowiedzialne za jej nabywanie i wykorzystywanie (rola temperamentu, czynników środowiskowych, różnic międzykulturowych); pomiar wiedzy emocjonalnej.
 • Uwarunkowania kompetencji społecznych.
Inne ważniejsze prace związane z głównym nurtem badań Katedry:
 • Polska adaptacja Kwestionariusza Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R D. Buhrmester, W. Furman, M. T. Wittenberg i H. T. Reis (M. Dawidowicz, W. Klinkosz, J. Śliwak) oraz podręcznika do metody ICQ-R (W. Klinkosz, J. Iskra, M. Dawidowicz)
 • Opracowanie Kwestionariusza do badania Trudności Studenckich (KTS; J. Iskra, W. Klinkosz) oraz podręcznika do metody KTS (J. Iskra, W. Klinkosz)
 • Opracowanie Kwestionariusza do badania Relacji Przyjacielskiej (KRP; J. Iskra, W. Klinkosz)
 • Opracowanie kwestionariusza do pomiaru kompetencji społecznych (Anna Matczak i Katarzyna Martowska)
 • Efektywność funkcjonowania w sytuacjach społecznych i jej koszty a temperament (Anna Matczak i Katarzyna Martowska)

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach