POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

dr Jarosław Jastrzębski

DR JAROSŁAW JASTRZĘBSKI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1406
dyżur: wtorek 13:15-14:15
e mail: j.jastrzebski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia ewolucyjna, w ramach której podejmuję problemy dotyczące samowiedzy i samoświadomości, relacji interpersonalnych i funkcjonowania w bliskich związkach, a w szczególności: uwarunkowań i funkcji postaw miłosnych, zazdrości oraz kobiecych i męskich strategii wyboru partnera seksualnego. 
 
Psychologia egzystencjalna, w ramach której podejmuję problemy dotyczące uwarunkowań, funkcji i powiązań między czterema wyróżnionymi przez Irvina D. Yaloma troskami egzystencjalnymi: lękiem przed śmiercią i umieraniem, poczuciem sensu życia, odpowiedzialnością i egzystencjalną izolacją. 
 
Psychologia różnic indywidualnych, w ramach której podejmuję problemy uwarunkowań i funkcji doświadczania emocji oraz systemu potrzeb psychologicznych.

Aktualnie pełnione funkcje

  • Starszy wykładowca w Katedrze Psychologii Ogólnej
  • Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej WFCH
  • Opiekun studentów I roku psychologii
  • Opiekun Sekcji Psychologii Ewolucyjnej "DARWIN" KNSP UKSW
  • Opiekun Sekcji Psychologii Egzystencjalnej "OMEGA" KNSP UKSW

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach