UKSW

Materiały dla pracowników

OCENA PRACOWNICZA
Nauczyciele akademiccy (pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni) podlegają ocenie pracowniczej.
 
Warunkiem oceny pozytywnej jest średnio jedna publikacja rocznie w czasopismach z listy JCR/SCOPUS lub monografia.
Lista czasopism znajdujących się na liście SCOPUS znajduje się tutaj.
 
Szczegółowe kryteria oceny za kolejne lata można znaleźć poniżej.
 
FINANSOWANIE BADAŃ
Od 2020 r. finansowanie badań naukowych w Instytucie Psychologii odbywa się wg dwóch ścieżek:
1) Finansowanie projektów, składanych do Biura Badań Naukowych zgodnie z opisem znajdującym się tutaj.
2) Finansowanie konkretnych wydatków na podstawie uzasadnionego zapotrzebowania kierowanego przez pracowników bezpośrednio do Dyrektora Instytutu. 
 
Regulamin podziału środków na badania naukowe i prace rozwojowe w Instytucie Psychologii UKSW znajduje się tutaj.
 
 
WYKAZY CZASOPISM i WYDAWNICTW
 
PROCEDURY DOKTORYZOWANIA I HABILITOWANIA
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach