Finansowanie badań

FINANSOWANIE BADAŃ
Finansowanie badań naukowych w Instytucie Psychologii odbywa się wg dwóch ścieżek:
1) Finansowanie projektów, składanych do Biura Badań Naukowych zgodnie z opisem znajdującym się tutaj.
2) Finansowanie konkretnych wydatków na podstawie uzasadnionego zapotrzebowania kierowanego przez pracowników bezpośrednio do Dyrektora Instytutu. 
 
Regulamin podziału środków na badania naukowe i prace rozwojowe w Instytucie Psychologii UKSW znajduje się tutaj.
Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach