Opiniowanie zgodności badań naukowych z zasadami etyki

Prace badawcze prowadzone w Instytucie Psychologii podlegają opiniowaniu przez Zespół ds. Etyki Badań Naukowych.
 
Skład Zespołu:
dr hab. Jarosław Piotrowski, prof. uczelni - Przewodniczący
ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. uczelni
dr hab. Katarzyna Kucharska, prof. uczelni
dr hab. Marek Nieznański, prof. uczelni
ks. dr Piotr Szydłowski - Sekretarz
 
 

 

Wnioskodawca wraz z wnioskiem (w języku polskim - 1A lub angielskim 1B) przesyła formularz świadomej zgody (1C).
Wnioski przesłane do pierwszego piątku danego miesiąca będą rozpatrywane na posiedzeniu Zespołu w tym miesiącu.
Zespół obraduje raz w miesiącu (z wyłączeniem lipca i sierpnia).
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach