Ocena pracownicza

OCENA PRACOWNICZA
Nauczyciele akademiccy (pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni) podlegają ocenie pracowniczej.
 
Warunkiem oceny pozytywnej jest średnio jedna publikacja rocznie w czasopismach z listy JCR/SCOPUS lub monografia.
Lista czasopism znajdujących się na liście SCOPUS znajduje się tutaj.
Lista czasopism znajdujących się na liście JCR znajduje się tutaj.
 
Szczegółowe kryteria oceny za kolejne lata można znaleźć poniżej.
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach