Ocena pracownicza

OCENA PRACOWNICZA
Nauczyciele akademiccy (pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni) podlegają ocenie pracowniczej.
 
Warunkiem oceny pozytywnej jest średnio jedna publikacja rocznie w czasopismach z listy JCR/SCOPUS lub monografia.
Lista czasopism znajdujących się na liście SCOPUS znajduje się tutaj.
Lista czasopism znajdujących się na liście JCR znajduje się tutaj.
 
Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach