Zakład Psychologii Sądowej i Penitencjarnej

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1432
tel. (0-22) 569 96 14


 

Kierownik:

ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. uczelni
e mail: w.wozniak@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 15.00-16.30
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Asystent:

mgr Justyna Jastrzębska
e mail: j.jastrzebska@uksw.edu.pl
dyżur: piątek 15.00-16.30 
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

 

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Zakładzie:

  • Ekspertyza psychologiczna i psychiatryczna w postępowaniu sądowym.
  • Agresja, w tym – przemoc domowa i agresja osób chorych psychicznie.
  • Sytuacje wyjątkowe w psychologii i psychiatrii sądowej.
  • Kontekst psychologiczny przestępczości, zwłaszcza przestępczości przeciwko zdrowiu i życiu oraz seksualnej.
  • Psychologiczne aspekty przebywania w izolacji penitencjarnej.
  • Psychologiczne aspekty resocjalizacji, a także jurydycznej pracy socjalnej, w jednostkach penitencjarnych oraz w ośrodkach dla nieletnich.
  • Psychologiczne mechanizmy patologii społecznej.
  • Psychofizjologiczne badania poligraficzne (wariograficzne).
Laboratorium Zakładu Psychologii Sądowej i Penitencjarnej
 
Zakład Psychologii Sądowej i Penitencjarnej dysponuje sprzętem do badań wariograficznych. Z jego użycia prowadzone są badania nad kłamstwem i jego wykrywaniem (np. w specyficznych grupach młodzieży niedostosowanej społecznie oraz nad uwarunkowaniami kłamstwa (np.  osobowościowymi, intelektualnymi,  systemem wartości, itp.). Możliwe jest również wykonywanie ekspertyz sądowych w zakresie zeznań świadka i oskarżonego.
 


Wariograf Stoelting CPS PRO

 


Przykładowy zapis

 

Laboratorium współpracuje z Polskim Towarzystwem Badań Poligraficznych.

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach