UKSW

Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa

pokój 1418
tel. (0-22) 569 96 10

Kierownik:

ks. dr hab. Jan Bielecki, prof. uczelni
e-mail: j.bielecki@uksw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 13:00-13:30
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Adiunkci:

dr hab. Małgorzata Starzomska-Romanowska
e-mail: m.starzomska@uksw.edu.pl

dyżur: on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

dr Dominik Gołuch
e-mail: d.goluch@uksw.edu.pl

dyżur: środa 10:30-11:30 (sala 1409a)
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Asystenci:

dr Monika Małkiewicz
e-mail: m.malkiewicz@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 10:00-11:00
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

dyżur: środa 10:30-11:30
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Asystent dydaktyczny:

mgr Monika Gregorczuk
e-mail: m.gregorczuk@uksw.edu.pl

dyżur: poniedziałek 7:30-9:00
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Zakładzie:

  • Psychologiczne i społeczne determinanty zdrowia, choroby i niepełnosprawności
  • Problematyka pomocy i profilaktyki zdrowia – działania instytucjonalne i pozainstytucjonalne, grupy wsparcia
  • Holistyczna koncepcja zdrowia i niepełnosprawności – zdrowie a niepełnosprawność
  • Współczesne idee rehabilitacji – ku poprawie jakości życia – uwarunkowania skutecznej rehabilitacji
  • Nowe oblicze niepełnosprawności – jakość życia chorych z zaburzeniami odżywiania
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach