UKSW

Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa

pokój 1418
tel. (0-22) 569 96 10

Kierownik:

ks. dr hab. Jan Bielecki, prof. UKSW
e-mail: j.bielecki@uksw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 8:45-9:45

Adiunkt:

dr Małgorzata Starzomska
e-mail: m.starzomska@uksw.edu.pl
dyżur: piątek 8:40-9:40

Asystent dydaktyczny:

dyżur: czwartek 9:10-9:40

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Zakładzie:

  • Psychologiczne i społeczne determinanty zdrowia, choroby i niepełnosprawności
  • Problematyka pomocy i profilaktyki zdrowia – działania instytucjonalne i pozainstytucjonalne, grupy wsparcia
  • Holistyczna koncepcja zdrowia i niepełnosprawności – zdrowie a niepełnosprawność
  • Współczesne idee rehabilitacji – ku poprawie jakości życia – uwarunkowania skutecznej rehabilitacji
  • Nowe oblicze niepełnosprawności – jakość życia chorych z zaburzeniami odżywiania
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach