Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa

pokój 1418
tel. (0-22) 569 96 10

Kierownik:

dr hab. Małgorzata Starzomska-Romanowska, prof. uczelni
e-mail: m.starzomska@uksw.edu.pl

dyżur: czwartek 14.00-15.00
i/lub 
on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Adiunkci:

dr hab. Halina Dubczak
e-mail: h.dubczak@uksw.edu.pl

dyżur: poniedziałek 14.45-16.15 (p. 1417)
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

dr Dominik Gołuch
e-mail: d.goluch@uksw.edu.pl

dyżur: poniedziałek 10.00-11.30 (p. 1409A)
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

Asystenci:

dr Paulina Rosińska
e-mail: p.rosinska@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 13.30-14.15
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

mgr Monika Gregorczuk
e-mail: m.gregorczuk@uksw.edu.pl

dyżur: środa 14.45-16.30
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym

dr Monika Małkiewicz
e-mail: m.malkiewicz@uksw.edu.pl
urlop

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Zakładzie:

  • Psychologiczne i społeczne determinanty zdrowia, choroby i niepełnosprawności
  • Problematyka pomocy i profilaktyki zdrowia – działania instytucjonalne i pozainstytucjonalne, grupy wsparcia
  • Holistyczna koncepcja zdrowia i niepełnosprawności – zdrowie a niepełnosprawność
  • Współczesne idee rehabilitacji – ku poprawie jakości życia – uwarunkowania skutecznej rehabilitacji
  • Nowe oblicze niepełnosprawności – jakość życia chorych z zaburzeniami odżywiania
Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach