dr Bartłomiej Swebodziński

DR BARTŁOMIEJ SWEBODZIŃSKI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1435
e mail: b.swebodzinski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Działalność badawcza skupia się na kilku obszarach funkcjonowania psychicznego człowieka. Jednym z nich jest perspektywa neuropsychologiczna na różnice indywidualne i jej mechanizmy, szczególnie w obszarze zdolnościowym, przede wszystkim muzycznym, ale i temperamentalnym, z nastawieniem na poszukiwanie temperamentalnego czynnika ryzyka w różnych obszarach aktywności człowieka. Innym aspektem zainteresowań badawczych jest neuroróżnorodność wśród osób dorosłych, ze wskazaniem na funkcjonowanie osób z ADHD. Ponadto w kręgu zainteresowań badawczych jest fenomen impulsywności, w rozumieniu behawioralnym, a dokładniej - ekonomii behawioralnej. Aktualnie prowadzi badania nad adaptacją i właściwościami narzędzia do diagnozy amuzji - Montreal Battery of Examination of Amusia.
 

Aktualnie pełnione funkcje

 

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach