POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

RELACJE INTERPERSONALNE I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

www.wfch.uksw.edu.pl/podyplomowe_relacje

relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl

Główne założenia i cele studiów to zapoznanie słuchaczy z integralnie ujmowaną problematyką relacji międzyosobowych i ich uwarunkowań, funkcjonowania w rolach społecznych; budowania właściwych postaw społecznych i bliskich więzi interpersonalnych w rodzinie, w szkole, w zakładach pracy itp. Zapoznanie słuchaczy z problematyką zdrowia, uzależnień i profilaktyki umożliwiające przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania działań prozdrowotnych i profilaktycznych.

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK: 

Studia podyplomowe w Instytucie Psychologii UKSW

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach