Koło Naukowe Studentów Psychologii UKSW

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW PSYCHOLOGII UKSW

ul.Wóycickiego 1/3, bud. 14
01-938 Warszawa
pokój 1427
e-mail: knsp@uksw.edu.pl
www.facebook.com/psychologiaUKSW

Koło Naukowe Studentów Psychologii UKSW jest uczelnianą organizacją studencką działającą w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Istnieje od 2006 roku, aktywnie działa przy Instytucie Psychologii UKSW. Opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Jest organizacją zrzeszającą grono studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich. Koło Naukowe daje możliwości odkrywania oraz rozwoju własnych zainteresowań, umiejętności i nabywania praktyki w różnych dziedzinach życia. Koło jest podzielone na sekcje, w ramach których studenci prowadzą różne projekty z wybranego obszaru zainteresowań.

NASZE WYDARZENIA

ZARZĄD 2020/2021
 
Prezes: Martyna Jarosińska
jarosinskamartyna@gmail.com (tel. 518 209 321)
Zastępca: Aleksandra Łubiarz
ola.lubiarz@gmail.com (tel. 721 300 709)
SEKCJE KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PSYCHOLOGII UKSW

Sekcja Istotna Statystycznie
Opiekun: dr Joanna Świderska

Sekcja Kognitywistyczna
Opiekunowie: mgr Daria Niedziałkowska, mgr Michał Obidziński

Sekcja Psychologii Antropologicznej
Opiekun: dr hab. Andrzej Pankalla, prof. uczelni

Sekcja Psychologii Egzystencjalnej "OMEGA"
Opiekun: dr Jarosław Jastrzębski

Sekcja Psychologii Ewolucyjnej "DARWIN"
Opiekun: dr Jarosław Jastrzębski

Sekcja Psychologii Lotniczej i Kosmicznej
Opiekun: dr Zdzisław Kobos

Sekcja Psychologii Międzykulturowej
Opiekun: prof. dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Sekcja Psychosomatyki
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska

Sekcja Sądowa i Penitencjarna "OMERTA"
Opiekun: ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. uczelni

Sekcja Seksuologii "MIŁOŚĆ"
Opiekun: ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. uczelni

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach