Studia doktoranckie

SZKOŁA DOKTORSKA UKSW (od roku akademickiego 2019/2020)

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na ścieżkę Psychologia rusza 15 czerwca 2022 roku.
Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w kilku etapach:
1) ocena formalna
2) ocena merytoryczna koncepcji badawczych przez Komisję Kwalifikacyjną
3) ewentualna rozmowa kwalifikacyjna
4) decyzja Komisji Rekrutacyjnej.
 
Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2022/2023:
  • Rejestracja kandydatów w systemie IRK: 15.06-18.08.2022
  • Rozmowy kwalifikacyjne: 5-9.09.2022
  • Publikacja list rankingowych: 15.09.2022
  • Wydanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisu: 15-16.09.2022
  • Składanie oryginałów dyplomów magisterskich: 15-20.09.2022;
    20-23.09.2022 (dotyczy tylko kandydatów z listy rezerwowej)
  • Publikacja listy doktorantów Szkoły Doktorskiej UKSW 2022/2023: do 30.09.2022, godz. 15:00
Szczegółowe warunki rekrutacji i dalsze szczegóły harmonogramu znajdują się tutaj.
 

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Program kształcenia

Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

Pozostałe informacje znajdują się tutaj.

Sekretariat Szkoły Doktorskiej UKSW
(Doktoranci od roku akadmickiego 2019/2020)

mgr Justyna Bors-Janusz
tel.: 22 380 43 11 (w godzinach obsługi interesantów)
e-mail: szkoladoktorska@uksw.edu.pl

 

STUDIA DOKTORANCKIE (przed rokiem akademickim 2019/2020)

Więcej informacji dla doktorantów znajduje się tutaj.

Sekretariat studiów doktoranckich
mgr Weronika Dowalewska
tel./fax: 22 569 96 75, wew. 675 (czynny w godzinach obsługi interesantów)
e-mail: sd@uksw.edu.pl
bud. 23, pokój 301

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 10:00 - 13:00
wtorek: 11:00 - 14:00
środa: 11:00 - 14:00
czwartek: 10:00 - 12:00
piątek: nieczynne
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach