Podyplomowe | Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień

RELACJE INTERPERSONALNE I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Główne założenia i cele studiów to zapoznanie słuchaczy z:

1) problematyką relacji międzyosobowych i ich uwarunkowań, 

2) funkcjonowaniem w rolach społecznych;

3) budowaniem właściwych postaw społecznych i bliskich więzi interpersonalnych w rodzinie, w szkole, w zakładach pracy, itp.

4) problematyką zdrowia, uzależnień i profilaktyki umożliwiające przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania działań prozdrowotnych i profilaktycznych

Kontakt:

www.wfch.uksw.edu.pl/podyplomowe_relacje

 

relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach