Podyplomowe | Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego

OTWARTY DIALOG I ROZWÓJ SIECI SPOŁECZNYCH W SYTUACJI KRYZYSU PSYCHICZNEGO
 
Studia podyplomowe „Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego" są skierowane do osób, które zawodowo zajmują się pracą z osobami po kryzysie psychicznym, mającymi zaburzenia psychiczne. 
 
Studia kończą się uzyskaniem uprawnień do prowadzenia terapii w podejściu Otwartego Dialogu. Rola terapeuty jest związana z modelem opieki psychiatrycznej, w którym istotną rolę odgrywa wzmocnienie relacji interpersonalnych pacjentów oraz ich oparcie w społeczności lokalnej. Program studiów został opracowany przez Fundację Otwarty Dialog. 
 
Program studiów obejmuje:
  • Model otwartego dialogu - pozycja obserwatora. Zespół reflektujący – wprowadzenie. 
  • Zespół reflektujący - poziomy komunikacji. Superwizja pracy zespołu.
  • Rozmowy w sieciach jako proces otwarty. Schemat i fazy rozmów w sieciach.
  • Rozmowy w sieciach jako proces otwarty. Schemat i fazy rozmów w sieciach społecznych. Pytania zorientowane na proces. Metarefleksje zespołu terapeutycznego. Główne zasady rozmów w sieci społecznej. Plan interwencji w kryzysie (kontynuacja).
  • Główne zasady rozmów w sieci społecznej (kontynuacja). Plan interwencji w kryzysie Aktywacja i rozwój sieci społecznych (kontynuacja). Podstawowe założenia teorii systemów. Systemowa teoria zmiany.
  • Pytania systemowe. Przykładowa sieć wsparcia - praktyka. Podstawowe założenie teorii systemów kontynuacja. Metarefleksje zespołu terapeutycznego – kontynuacja.
  • Pytania cyrkularne, wpółkonstruowanie rzeczywistości. Specyfika pracy z traumą.
  • Praca z rodziną, dziećmi oraz adolescentami (genogramy i kroniki rodzinne, przekazy transgeneracyjne, tajemnice rodzinne).
  • Dialogi antycypacyjne, interwencje terapeutyczne pod superwizją. Podsumowanie.
Studia kwalifikacyjne: terapeuta „Otwartego Dialogu”
Czas trwania: 01.10.2019 – 30.06.2020 (dwa semestry)
Koordynator: dr Monika Frajnt-Dąbrowska (monika.kowalska@uksw.edu.pl)
Źródło finansowania: w latach 2018-2021 ze środków projektu pt. Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny. realizowany przez UKSW i Partnerów Projektu w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.04.01.00-00-D208/17).
 
W pierwszej edycji kwalifikacje terapeuty Otwartego Dialogu zdobywają pracownicy Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego. 
 
Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach