POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W NOWYCH MEDIACH

nowemedia@uksw.edu.pl

Na zajęciach uczestnicy studiów zapoznają się z całym procesem budowania komunikatu za pomocą nowych mediów. Każdy weekend poświęcony będzie na inny aspekt – zaczynając od strategicznych podstaw, przez opiekę nad projektem, aż po kreację i mierzenie skuteczności. Pozwoli to na poznanie każdego elementu pracy z agencją reklamową, jak i w agencji reklamowej.
360 STOPNI W MARKETINGU SPOŁECZNYM
marketingspoleczny@uksw.edu.pl Na zajęciach uczestnicy studiów zapoznają się z całym procesem budowania kampanii społecznych. Każdy weekend poświęcony będzie na inny aspekt – zaczynając od strategicznych podstaw, przez opiekę nad projektem, aż po kreację, PR i mierzenie skuteczności. Pozwoli to na poznanie całościowego podejścia 360 stopni w marketingu społecznym.
SZKOŁA KREATYWNEGO PRZYWÓDZTWA

kreatywneprzywodztwo@uksw.edu.pl

Studia zaprojektowano tak, aby nauczyć nowych umiejętności innowacyjnego przywództwa, otwarcia siebie samego na kreatywność, utrwalić nowe nawyki zarządzania w warunkach niepewności oraz zapoznać z możliwościami nowych narzędzi twórczego rozwiązywania problemów w zespołach i organizacji.
RELACJE INTERPERSONALNE I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

www.wfch.uksw.edu.pl/podyplomowe_relacje

relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl

Główne założenia i cele studiów to zapoznanie słuchaczy z integralnie ujmowaną problematyką relacji międzyosobowych i ich uwarunkowań, funkcjonowania w rolach społecznych; budowania właściwych postaw społecznych i bliskich więzi interpersonalnych w rodzinie, w szkole, w zakładach pracy itp. Zapoznanie słuchaczy z problematyką zdrowia, uzależnień i profilaktyki umożliwiające przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania działań prozdrowotnych i profilaktycznych.

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK: 

Studia podyplomowe w Instytucie Psychologii UKSW

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach