POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Studia magisterskie stacjonarne

PROGRAMY STUDIÓW NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

Więcej informacji dla studentów znajduje się na stronie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej: www.wfch.uksw.edu.pl/studia

Osoby zainteresowane studiowaniem z nami zapraszamy: www.rekrutacja.uksw.edu.pl

 

W Instytucie Psychologii, od 1992 roku, prowadzone są jednolite, pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia. Kierunek posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

W 2019 roku, kierunek Psychologia (studia magisterskie) otrzymał Certyfikat "Studia z Przyszłością" za nowoczesność koncepcji kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego, przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Dla kierunku Psychologia przyznano także Certyfikat Nadzwyczajny "Laur Innowacji" za wdrożenie najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny oraz Certyfikat Premium za czterokrotne nagrodzenie w ramach programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością".
 
 
 
Przy Instytucie Psychologii działa również Koło Naukowe Studentów Psychologii UKSW. Więcej informacji znajduje się tutaj.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach