POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Koło Naukowe Studentów Psychologii UKSW

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW PSYCHOLOGII UKSW

ul.Wóycickiego 1/3, bud. 14
01-938 Warszawa
pokój 1427
e-mail: knsp@uksw.edu.pl
www.facebook.com/psychologiaUKSW

Koło Naukowe Studentów Psychologii UKSW jest uczelnianą organizacją studencką działającą w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Istnieje od 2006 roku, aktywnie działa przy Instytucie Psychologii UKSW. Opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Jest organizacją zrzeszającą grono studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich. Koło Naukowe daje możliwości odkrywania oraz rozwoju własnych zainteresowań, umiejętności i nabywania praktyki w różnych dziedzinach życia. Koło jest podzielone na sekcje, w ramach których studenci prowadzą różne projekty z wybranego obszaru zainteresowań.

NASZE WYDARZENIA

ZARZĄD 2018/2019
 
Prezes: Maria Biernacka
Sekretarz: Paulina Tyszka
Sekretarz: Joanna Bartnicka
 
SEKCJE KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PSYCHOLOGII UKSW

Sekcja Cybernetyki i Charakteru "MAZUR"
Opiekun: mgr Michał Obidziński

Sekcja Kognitywistyki
Opiekun: mgr Michał Obidziński

Sekcja Neuropsychologii i Psychofizjologii
Opiekun: 

Sekcja Osobistego Rozwoju
Opiekun: dr Włodzimierz Strus

Sekcja Psychologii Egzystencjalnej "OMEGA"
Opiekun: dr Jarosław Jastrzębski

Sekcja Psychologii Ewolucyjnej "DARWIN"
Opiekun: dr Jarosław Jastrzębski

Sekcja Psychologii Klinicznej
Opiekun: dr n. med. Cezary Żechowski

Sekcja Psychologii Lotniczej i Kosmicznej
Opiekun: dr Zdzisław Kobos

Sekcja Sądowa i Penitencjarna "OMERTA"
Opiekun: ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. UKSW

Sekcja Seksuologiczna "MIŁOŚĆ"
Opiekun: ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. UKSW

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach