UKSW

Aktualności

Spotkanie z prof. Jimem McKinley'em

W czwartek 11 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w sali 1409 (czytelnia) w Instytucie Psychologii odbędzie się spotkanie z Profesorem Jimem McKinley'em z University College London, które będzie dotyczyło przyczyn niepowodzeń w uzyskiwaniu europejskich funduszy grantowych przez wnioskodawców prezentujących uczelnie z bloku wschodniego (w tym z Polski). 

Czytaj dalej

Publikacja w JID

mgr Radosław Rogoza opublikował artykuł w Journal of Individual Differences, czasopiśmie z Impact Factor = 1.283

Certyfikat "Studia z Przyszłością"

Kierunek Psychologia (studia magisterskie) otrzymał Certyfikat "Studia z Przyszłością" za nowoczesność koncepcji kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego, przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj dalej

Publikacja w JRP

mgr Maria Magdalena Kwiatkowska oraz mgr Radosław Rogoza opublikowali artykuł w Journal of Research in Personality, czasopiśmie z Impact Factor = 2.850

Publikacja w AJP

dr hab. Marek Nieznański, prof. UKSW, mgr Michał Obidziński oraz mgr Emilia Zyskowska opublikowali artykuł w American Journal of Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 0.629

Pracownik IP wybrany przedstawicielem Polski w EARA

Mgr Maria M. Kwiatkowska została wybrana na przedstawiciela Polski w społeczności młodych naukowców Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Adolescencją (European Association on Research on Adolescence; EARA). Tym samym kończy się kadencja dr Dominiki Karaś, za której przedstawicielstwo serdecznie dziękujemy! 

Czytaj dalej

Publikacja we Frontiers

mgr Ewa Skimina oraz dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW opublikowali artykuł we Frontiers in Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 2.089

Sonata Bis 8 w Instytucie Psychologii

Z radością informujemy, że pracownik naukowy naszego Instytutu, dr Monika Mynarska otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu Sonata Bis 8.

Szacowanie zamówienia - laptopy

Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na zakup laptopów dla personelu projektu (10 szt.) w ramach projektu Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy, nr POWR.02.10.00-00-9003/17 realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj dalej

Publikacja w Current Psychology

dr Sławomir Ślaski, mgr Radosław Rogoza oraz dr Włodzimierz Strus opublikowali artykuł w Current Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 1.280

Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach