UKSW

Aktualności

Publikacja w PAID

mgr Maria Magdalena Kwiatkowska, mgr Radosław Rogoza oraz dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW opublikowali artykuł w Personality and Individual Differences, czasopiśmie z Impact Factor = 1.967

Publikacja w Current Psychology

mgr Justyna Harasimczuk oraz dr hab. Norbert Maliszewski, prof. UKSW opublikowali artykuł w Current Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 1.280

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie na usługi społeczne: Przeprowadzenie do 120 godzin dydaktycznych zajęć projektowych na temat: „Projekty dotyczące zarządzania zasobami ludzkim realizowanymi dla organizacji” dla studentów i absolwentów psychologii.

Czytaj dalej

Projekt: funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży

Drugi projekt przygotowany przez dr. hab. Jana Cieciucha, prof. UKSW z Zespołem na opracowanie narzędzi do kompleksowej diagnozy dzieci i młodzieży w obszarze emocjonalno-społecznym uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego BD3/PSI/2018

Szanowni Państwo, informujemy, że zaproszenie do składania ofert nr BD3/PSI/2018 dotyczące organizacji wizyt studyjnych zostało rozstrzygnięte. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Czytaj dalej

Publikacja w IJBD

dr Katarzyna Knopp opublikowała artykuł w International Journal of Behavioral Development, czasopiśmie z Impact Factor = 1.760

Grant NCN dla naszej doktorantki

Z radością informujemy, że Doktorantka naszego Instytutu, mgr Ewa Skimina otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu Etiuda.

Zapytanie ofertowe BD3/PSI/2018

Instytut Psychologii UKSW zwraca się z prośbą o składanie ofert dotyczących zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu i opiece merytorycznej wizyt studyjnych z zakresu prowadzenia komercyjnych badań społecznych, marketingowych lub ewaluacyjnych.

Czytaj dalej

Unieważnienie postępowania zapytania ofertowego nr BD2/PSI/2018

Unieważnienie postępowania zapytania ofertowego BD2/PSI/2018 z dnia 12.06.2018 dotyczącego zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu i opiece merytorycznej wizyt studyjnych z zakresu prowadzenia komercyjnych badań społecznych, marketingowych lub ewaluacyjnych, organizowanych dla Studentów Instytutu Psychologii UKSW w ramach projektu „Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii” nr wniosku WND-POWER.03.01.00-00-K428/16-01 realizowanego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czytaj dalej

Projekt: diagnoza osobowości dzieci i młodzieży

Projekt przygotowany przez dr. hab. Jana Cieciucha, prof. UKSW z Zespołem na opracowanie narzędzi do kompleksowej diagnozy osobowości dzieci i młodzieży uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach