dr hab. Włodzimierz Strus

DR HAB. WŁODZIMIERZ STRUS


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1401, 1452
dyżur: środa 11:45-13:15
i/lub on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym
e-mail: w.strus@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia osobowości, w szczególności: modele struktury osobowości, badania nad czynnikami wyższego rzędu (metacechami) osobowości, zagadnienia związane z optymalnym funkcjonowaniem oraz patologią osobowości. Możliwości integracji modeli, koncepcji i teorii konstruowanych w obrębie szeroko rozumianej psychologii osobowości. Psychologia moralności - w tym szczególnie poczucia winy i wstydu.

Aktualnie pełnione funkcje

  • Prodziekan WFCh ds. studenckich kierunku psychologii
  • Pełnomocnik Dziekana WFCh ds. studiów niestacjonarnych z psychologii
  • Kierownik w Katedrze Psychologii Osobowości
  • Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia
  • Członek Senatu UKSW kadencji 2020-2024
  • Członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WFCh

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach