tekstowa wersja strony dla niewidomych
POCZTA        USOS        APD         E-LEARNING        WFCH        UKSW                                                                                                 
UKSW

Katedra Psychologii Osobowości

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1452
tel. (0-22) 569 96 21

Kierownik:
dr hab. Henryk Gasiul, prof. UKSW
e-mail: h.gasiul@uksw.edu.pl
dyżur: środa 10:00-11:00

Adiunkci:
dr Włodzimierz Strus
e-mail: w.strus@uksw.edu.pl
dyżur: piątek 10:00-11:00

Asystenci:
dr Tomasz Rowiński
e-mail: t.rowinski@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 11:30-13:00

Dydaktyka Projekty badawcze | Publikacje

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze:

  • Rozwój koncepcji osobowości z perspektywy personalistycznej.
  • Odkrywanie mechanizmów rozwoju osobowości z perspektywy personalistycznej.
  • Motywacja osób do korzystania z środków masowego komunikowania - w ramach koncepcji Uses & Gratiffication.
  • Doświadczenia religijne a rozwój osobowy.
  • Osobowość a funkcjonowanie moralne (postępowanie, uczuciowość i rozumowanie moralne a rozwój dojrzałości emocjonalnej).
  • Metody badania emocji i motywacji.
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach