POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Katedry

Kierownik: 

Katedra Psychologii Klinicznej
Kierownik:

Katedra Psychologii Małżeństwa i Rodziny
Kierownik: dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW

Katedra Psychologii Ogólnej
Kierownik: dr hab. Marek Nieznański, prof. UKSW

Katedra Psychologii Osobowości
Kierownik: dr hab. Henryk Gasiul, prof. UKSW

Katedra Psychologii Pracy i Stresu
Kierownik: prof. dr hab. Jan Terelak

Katedra Psychologii Rehabilitacji i Rewalidacji
Kierownik: ks. dr hab. Jan Bielecki, prof. UKSW

Katedra Psychologii Religii
Kierownik: ks dr hab. Romuald Jaworski, prof. UKSW

Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka
Kierownik: dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
Kierownik: ks. dr hab. Waldemar Klinkosz, prof. UKSW

Katedra Psychologii Sądowej i Penitencjarnej
Kierownik:

Katedra Psychologii Społecznej
Kierownik: dr hab. Norbert Maliszewski, prof. UKSW

Zakład Psychoterapii
Kierownik: prof. dr hab. Lidia Grzesiuk

Kierownik: dr n. med. Cezary Żechowski
 
Centrum Personalitas
Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością
Kierownik: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
 
Kierownik: dr hab. Andrzej Pankalla, prof. UKSW
 
Centrum Psychologii Międzykulturowej
Kierownik: dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW
 
Kierownik: dr hab. Katarzyna Kucharska, prof. UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach