POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Katedra Metodologii Badań Psychologicznych

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1410
tel. (0-22) 569 96 22

Kierownik:
 

Adiunkci:
dr Jolanta Rytel
e-mail: j.rytel@uksw.edu.pl
dyżur: środa 12:00-13:00

dr Monika Mynarska
e-mail: m.mynarska@uksw.edu.pl
dyżur: środa 11:30-12:30

dr Dominika Karaś
e:mail: d.karas@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 13:00-14:00

Asystenci:
dr Zuzanna Górska-Kanabus
e-mail: z.gorska@uksw.edu.pl
urlop

dr Joanna Świderska
e-mail: j.swiderska@uksw.edu.pl
dyżur: wtorek, środa 13:15-14:15

mgr Krzysztof Stanisławski
e-mail: k.stanislawski@uksw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 13:10-14:10

Dydaktyka | Projekty badawcze | Publikacje

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze:

  • Logika indukcji na poziomie wnioskowania statystycznego; zaawansowane metody statystyczne.
  • Problematyka pomiaru w psychologii, teoria pomiaru.
  • Konstrukcja, adaptacja i weryfikacja własności psychometrycznych testów psychologicznych.
  • Psychologiczna analiza pisma ręcznego i jej użyteczność w diagnozowaniu osobowości.
  • Metody jakościowe i podejście mieszane w badaniach z zakresu psycholingwistyki rozwojowej oraz demografii społecznej.
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach