UKSW

Aktualności

Grant z Funduszu Wyszehradzkiego w naszym Instytucie

Międzynarodowy projekt Values and identities of the Visegrad countries' capitals uzyskał finansowanie ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Instytut Psychologii UKSW jest partnerem w projekcie, w którym biorą udział instytucje badawcze z czterech krajów członkowskich. 

Czytaj dalej

Podsumowanie naszych osiągnięć w 2018 roku

Ostatniego dnia 2018 roku podsumowujemy nasze tegoroczne osiągnięcia. Dziękujemy wszystkim tym, którzy się do nich przyczynili. Niech nadchodzący 2019 rok będzie dla nas równie owocny! 
Szczęśliwego Nowego Roku!

Czytaj dalej

Publikacja we Frontiers

dr Jarosław Piotrowski oraz dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW opublikowali artykuł we Frontiers in Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 2.089

Czytaj dalej

Nowa książka ks. dr. hab. Waldemara Woźniaka, prof. UKSW

Ukazała się nowa książka ks. dr. hab. Waldemara Woźniaka, prof. UKSW, pt. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w kontekście psychologicznym.

Publikacja w Eating and Weight Disorders

mgr Radosław Rogoza opublikował artykuł w Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, czasopiśmie z Impact Factor = 2.154

Psychologiczna interpretacja klasycznych dzieł literackich

dr n. med. Cezary Żechowski, w audycji Rachunek myśli w Dwójce Polskiego Radia, zaprezentował psychologiczną, w tym psychoanalityczną interpretację klasycznych dzieł literackich: Bachantek Eurypidesa oraz Tristana I Izoldy. Zapraszamy do wysłuchania!

Czytaj dalej

Ministrowie w ŚCZP prowadzonym przez Instytut Psychologii UKSW

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński oraz Wiceminister Zdrowia Zbigniew Król odwiedzili 21.11.18 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego na Bielanach w Warszawie, prowadzone przez Instytut Psychologii UKSW. Czytaj dalej

Szacowanie zamówienia - aplikacja elektroniczna

Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na: Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar osobowościowy – Projekt nr 1 oraz Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar emocjonalno-społeczny – Projekt nr 2, realizowanych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach