Wyniki ewaluacji za lata 2017-2021: Kategoria A dla Psychologii UKSW!

Ewaluacja to ocena działalności naukowej uczelni, którą przeprowadza się w dyscyplinach. Ocena polega na porównaniu osiągnięć danej dyscypliny (np. psychologii) prowadzonej w danym ośrodku (np. UKSW) do osiągnięć tej dyscypliny prowadzonej w innych ośrodkach. Ocena prowadzona jest w trzech kryteriach: (1) publikacje naukowe (2) projekty naukowe finansowane z zewnętrznych instytucji oraz (3) wpływ badań naukowych na społeczeństwo i gospodarkę. Możliwe do uzyskania oceny to: A+, A, B+, B, C.
 
W ewaluacji za lata 2017-2021 oceniono 24 psychologie w różnych jednostkach naukowych w Polsce. Psychologia UKSW uzyskała kategorię A, co jest doskonałym wynikiem! Cztery psychologie w Polsce uzyskały kategorię A+ i cztery psychologie (a wśród nich UKSW) uzyskały kategorię A. Pozostałe 16 jednostek uzyskały kategorię B+ lub B.
 
Wyniki całej ewaluacji znajdują się tutaj.
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach