prof. dr hab. Peter Jonason

PROF. DR HAB. PETER JONASON


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1422A
e mail: p.jonason@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Peter (PK) Jonason jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Padwie (IT) i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (w trakcie habilitacji). W pierwszym z nich specjalizuje się w psychometrii, w drugim w psychologii ewolucyjnej. Doktoryzował się z psychologii społecznej na Uniwersytecie Stanowym Nowego Meksyku (USA) w 2009 roku, studiował również antropologię biologiczną, nauki o komunikacji i nauki polityczne. Jest światowym liderem w dziedzinie ewolucyjnej psychologii osobowości, strategii doboru płciowego, różnic płciowych, seksualności i podejmowania decyzji na początkowych etapach związków romantycznych/seksualnych. W 2014 roku zdobył nagrodę Ignobel za pracę łączącą cechy Mrocznej Triady ze skłonnościami ludzi do bycia „sowami”. W 2018 roku założył Australasian Society for Human Behaviour and Evolution. W 2019 r. otrzymał stypendium ULAM z NAWA, a w 2020 r. stypendium OPUS z NCN. Dziś, wraz z globalną siecią współpracowników, jego praca koncentruje się na podejmowaniu decyzji moralnych, preferencjach partnerów, uprzedzeniach i cyberpsychologii. Więcej informacji o nim można znaleźć na jego stronie internetowej.
 
Profil na Google Scholar znajduje się tutaj
Profil na ResearchGate znajduje się tutaj
Profil ORCID znajduje się tutaj
Profil na YouTube znajduje się tutaj

Aktualnie pełnione funkcje

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach