UKSW

Aktualności

Unieważnienie postępowania zapytania ofertowego nr BD2/PSI/2018

Unieważnienie postępowania zapytania ofertowego BD2/PSI/2018 z dnia 12.06.2018 dotyczącego zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu i opiece merytorycznej wizyt studyjnych z zakresu prowadzenia komercyjnych badań społecznych, marketingowych lub ewaluacyjnych, organizowanych dla Studentów Instytutu Psychologii UKSW w ramach projektu „Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii” nr wniosku WND-POWER.03.01.00-00-K428/16-01 realizowanego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czytaj dalej

Projekt: diagnoza osobowości dzieci i młodzieży

Projekt przygotowany przez dr. hab. Jana Cieciucha, prof. UKSW z Zespołem na opracowanie narzędzi do kompleksowej diagnozy osobowości dzieci i młodzieży uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej

Rozmowy o systemach emocjonalnych

dr n. med. Cezary Żechowski, w ramach audycji w Dwójce Polskiego Radia, wypowiadał się na temat systemów emocjonalnych, m.in. miłości, opieki, zabawy, strachu, smutku. 

Czytaj dalej

Publikacja w Psychiatrii Polskiej

dr n. med. Przemysław Cynkier opublikował artykuł w Psychiatrii Polskiej, czasopiśmie z Impact Factor = 1.196

Publikacja w PAID

mgr Katarzyna Kwiatkowska, mgr Maria Magdalena Kwiatkowska, mgr Klaudia Ponikiewska oraz mgr Radosław Rogoza opublikowali artykuł w Personality and Individual Differences, czasopiśmie z Impact Factor = 2.005

Publikacja w Current Psychology

mgr Ewa Skimina, dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW oraz dr Włodzimierz Strus opublikowali artykuł w Current Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 0.953

Publikacja w Self and Identity

mgr Ewa Topolewska-Siedzik, dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW oraz dr Włodzimierz Strus opublikowali artykuł w Self and Identity, czasopiśmie z Impact Factor = 1.463

Zapytanie ofertowe BD2/PSI/2018

Instytut Psychologii UKSW zwraca się z prośbą o składanie ofert dotyczących zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu i opiece merytorycznej wizyt studyjnych z zakresu prowadzenia komercyjnych badań społecznych, marketingowych lub ewaluacyjnych.

Czytaj dalej

Rozmowy kwalifikacyjne dla Studentów III roku

W dniach 11.06-22.06.2018 odbywać się będą rozmowy kwalifikacyjne na seminaria magisterskie dla Studentów kończących III rok studiów. Zgodnie z obowiązującą procedurą Studenci III roku już w czerwcu wybierają seminarium magisterskie, na które będą uczęszczać na IV i V roku. 

Czytaj dalej

Publikacja w Psychiatrii Polskiej

dr n. med. Przemysław Cynkier opublikował artykuł w Psychiatrii Polskiej, czasopiśmie z Impact Factor = 1.010

Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach