UKSW

Publikacja w Psychology of Religion and Spirituality

dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. uczelni, dr hab. Jarosław Piotrowski, prof. uczelni opublikowali artykuł w Psychology of Religion and Spirituality, czasopiśmie z Impact Factor = 2.367
 
Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Sawicki, A. (2021). Religiosity, spirituality, national narcissism, and prejudice toward refugees and sexual minorities in Poland. Psychology of Religion and Spirituality. https://doi.org/10.1037/rel0000430
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach