dr Krzysztof Stanisławski

DR KRZYSZTOF STANISŁAWSKI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1422A
e mail: k.stanislawski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Możliwości integracji modeli i koncepcji w psychologii stresu oraz psychologii osobowości. Poszukiwania wymiarów percepcji stresu w nawiązaniu do teorii Lazarusa, przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektyw Cannona i Pankseppa. Synteza konstruktów radzenia sobie wywodzących się z różnych tradycji teoretycznych w modelu kołowym. Modele strukturalne osobowości i radzenia sobie oraz ich korelaty procesualne. Psychologiczne uwarunkowania różnic międzykulturowych w poziomie zdrowia i wybranych aspektach funkcjonowania społeczeństw.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach