UKSW

Aktualności

Publikacja w Journal of Research in Personality

dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. uczelni oraz dr hab. Jarosław Piotrowski, prof. uczelni opublikowali artykuł w Journal of Research in Personality, czasopiśmie z Impact Factor = 3.068

Czytaj dalej

Publikacja w Psychiatrii Polskiej

dr Agnieszka Szymańska opublikowała artykuł w Psychiatrii Polskiej, czasopiśmie z Impact Factor = 1.657

Czytaj dalej

Publikacja w Memory

mgr Daria Niedziałkowska oraz dr hab. Marek Nieznański, prof. uczelni opublikowali artykuł w Memory, czasopiśmie z Impact Factor = 2.090

Czytaj dalej

Publikacja w Current Psychology

mgr Piotr Szymczak oraz dr Peter K. Jonason opublikowali artykuł w Current Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 4.297

Czytaj dalej

Praktyki-wolontariat studencki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 w Warszawie oferuje studentom psychologii UKSW możliwość udziału w projekcie obejmującym:
➤ trzymiesięczny wolontariat współorganizowany z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,

Czytaj dalej

Publikacja w Journal of Family Research

mgr Izabela Malicka, dr hab. Monika Mynarska, prof. uczelni oraz dr Joanna Świderska opublikowały artykuł w Journal of Family Research, czasopiśmie z Impact Factor = 0.406

Czytaj dalej

Publikacja w Patient Education and Counseling

dr Joanna Świderska, mgr Michał Obidziński oraz dr hab. Maria Ryś, prof. uczelni opublikowali artykuł w Patient Education and Counseling, czasopiśmie z Impact Factor = 2.940

Czytaj dalej

Wyróżnienie dla prof. Jana Terelaka

Profesor Jan F. Terelak z Instytutu Psychologii otrzymał Złotą Lotkę - najwyższe wyróżnienie polskich pilotów oraz zasadził dąb w Alei Kosmonautów we Wrocławiu. Pan Profesor został nagrodzony najwyższym wyróżnieniem polskich pilotów Złotą Lotką za całokształt w działalności lotniczej w zakresie psychologii lotniczej.

Czytaj dalej

Publikacja w Psychology of Religion and Spirituality

dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. uczelni, dr hab. Jarosław Piotrowski, prof. uczelni opublikowali artykuł w Psychology of Religion and Spirituality, czasopiśmie z Impact Factor = 2.367

Czytaj dalej

Krótkoterminowe szkolenie kadry dydaktycznej „Innowacyjne metody w nauczaniu o włączeniu społecznym” w ramach projektu PROMIS

W dniach 21-24 czerwca 2021 nauczyciele z 6 krajów europejskich spotkali się online na szkoleniu „Innowacyjne metody w nauczaniu o włączeniu społecznym”. Podczas tego wydarzenia nauczyciele poszerzali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania metodologii grywalizacji do opracowywania treści kursów online, wykorzystując nie tylko swoją wiedzę na temat integracji społecznej, ale także wiedzę partnera specjalizującego się w e-learningu. Szkolenie jest częścią Partnerstwa Strategicznego Erasmus+ „Promowanie umiejętności włączenia społecznego w świecie postprawdy: zgrywalizowana platforma internetowa i program nauczania (PROMIS)”, które łączy następujących partnerów: Uniwersytet Babeș-Bolyai (koordynator), Uniwersytet Boloński (Włochy), Uniwersytet w Bordeaux (Francja), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska), Uniwersytet technologiczny w Kownie (Litwa), Uniwersytet w Utrechcie (Holandia) oraz eLearning & Software (Rumunia). UKSW na szkoleniu reprezentowały dr Dominika Karaś oraz dr Ewa Topolewska-Siedzik z Instytutu Psychologii.

Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach