UKSW

Aktualności

Publikacja w Current Psychology

dr Karol Lewczuk opublikował artykuł w Current Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 2.051

Czytaj dalej

Publikacja w PAID

dr hab. Jarosław Piotrowski, prof. UKSW, dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW oraz dr Peter Jonason opublikowali artykuł w Personality and Individual Differences, czasopiśmie z Impact Factor = 2.311

Czytaj dalej

Publikacja w Psicologia

dr Jarosław Jastrzębski, dr Radosław Rogoza oraz dr Sławomir Ślaski opublikowali artykuł w Psicologia: Reflexão e Crítica/Psychology: Research and Review, czasopiśmie z Impact Factor = 0.909

Czytaj dalej

Publikacja w Current Psychology naszych Studentów!

Łukasz Subramanian, Michał Sękowski oraz dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW opublikowali artykuł w Current Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 2.051

Czytaj dalej

Stypendia naukowe w Instytucie - Sonata Bis

W naszym Instytucie został otwarty konkurs na dwa stypendia naukowe w ramach realizowanego grantu NCN "Niepewność, obojętność i ambiwalencja w decyzjach prokreacyjnych", którego kierownikiem jest dr hab. Monika Mynarska.
 
Ogłoszenie nr 1 - Opis stanowiska i wymagania
Ogłoszenie nr 2 - Opis stanowiska i wymagania

Czytaj dalej

Publikacja w Acta Psychologica

dr hab. Marek Nieznański, prof. UKSW opublikował artykuł w Acta Psychologica, czasopiśmie z Impact Factor = 1.595

Czytaj dalej

Publikacja w JP

dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW oraz dr hab. Jarosław Piotrowski, prof. UKSW opublikowali artykuł w Journal of Personality, czasopiśmie z Impact Factor = 3.084

Czytaj dalej

Publikacja w Addiction

dr hab. Katarzyna Kucharska, prof. UKSW opublikowała artykuł w Addiction, czasopiśmie z Impact Factor = 6.851

Czytaj dalej

Publikacja w JPA

dr Radosław Rogoza opublikował artykuł w Journal of Personality Assessment, czasopiśmie z Impact Factor = 2.829

Czytaj dalej

Publikacja w Current Psychology

dr Anna Czyżkowska oraz dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW opublikowali artykuł w Current Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 1.468

Czytaj dalej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach