POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacje | ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. UKSW

KS. DR HAB. WALDEMAR WOŹNIAK, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1432
tel. (0-22) 569 96 14
e mail: w.wozniak@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia penitencjarna i resocjalizacyjna, psychoprofilaktyka przestępczości.

Aktualnie pełnione funkcje

 • Profesor w Katedrze Psychologii Sądowej i Penitencjarnej
 • Kierownik Laboratorium Badań Wariograficznych MCLP WFCh UKSW
 • Opiekun Sekcji Psychologii Sądowej i Penitencjarnej "OMERTA" KNSP UKSW
 • Opiekun Sekcji Seksuologicznej "LIBIDO" KNSP UKSW

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Publikacje po 2010 r.
Książki

 • Woźniak, W. (2015). Readaptacja społeczna sprawców zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. W kierunku formowania paradygmatu pracy socjalnej w oddziaływaniu penitencjarnym. Ružomberok: VERBUM
 • Woźniak, W. (2012). Metodyka pracy resocjalizacyjnej – ze szczególnym uwzględnieniem poezjoterapii. Poznań: Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych.
Książki redagowane
 • Woźniak, W., Ślaski, S. (red.). (2016). Wokół sprawców przestępstw (EPISTEME UKSW 111). Warszawa – Łomża: Katedra Psychologii Sądowej i Penitencjarnej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Zabłocki, K., Woźniak, W. (red.). (2014). Człowiek ze swoimi problemami społecznymi. Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej.
 • Brejnak, W., Woźniak, W. (red.). (2010). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.
 • Woźniak, W., Lattanzi, M. (red.). (2010). Stalking – między przemocą a uzależnieniem.  Konstantynów Łódzki – Kutno: Wydawnictwo Bernard Cichosz & Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie.
Artykuły
 • Woźniak, W. (2016). Resocializing programs of the perpetrators of particulary vicious murders. Sveikatos Mokslai. Health Sciences in Eastern Europe, 104(1), 70-74.
 • Woźniak, W. (2016). Przestępstwo jednego członka rodziny czynnikiem wpływającym na poczucie szczęścia u pozostałych osób tworzących wspólnotę rodzinną. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 28(4), 326-339.
 • Woźniak, W. (2015). Oddziaływania kulturotechniczne w procesie resocjalizacji. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 24(4), 189-201.
 • Woźniak, W. (2015). Znaczenie relacji interpersonalnych w procesie resocjalizacji wychowanków zakładów poprawczych. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 23(3), 219-226.
 • Woźniak, W. (2015). Relacje między resocjalizacją a pracą socjalną. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 22(2), 265-276.
 • Woźniak, W. (2015). Wychowanie religijne w procesie resocjalizacji wychowanków zakładów poprawczych. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 21(1), 295-307.
 • Zabłocki, K. J., Woźniak, W. (2013). Jakość życia osób z niepełnosprawnością. Łódzkie Studia Teologiczne, 22, 223-228.
 • Woźniak, R., Woźniak, W. (2012). Wychowanie do poszanowania przyrody – na przykładzie ochrony dotyczącej storczyków. Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, 9, 289-299.
 • Woźniak, W. (2011). Cechy osobowościowe wychowanków domów dziecka w perspektywie integracji społecznej. Studia nad Rodziną, 28/29, 307-317.
 • Woźniak, W. (2010). Oddziaływania wychowawcze a formacja osobowości – w aspekcie zachowań eksternalizacyjnych i internalizacyjnych. Studia Ecologiae et Bioethicae, 2, 201-206.
 • Woźniak, W. (2010). Introdukcja do psychologii małych ojczyzn – w kierunku ochrony dziedzictwa narodowego. Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, 7, 85-101.
Rozdziały w książkach
 • Woźniak, W. (2016). Weakened Sense of Security in Consequence of the Crime Experienced. W: P. Kobes, P. Nadybski, G. G. Sander (red.), Legal Context  in the Chosen Order and Security Area (s. 81-89). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
 • Woźniak, W. (2015). Psychological resocialization aspects of juvenile offenders. W: P. Kobes (red.), Juvenile proceedings – today and tomorrow (s. 117-132). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
 • Zabłocki, K. J., Woźniak, W. (2015). Wartość życia i zdrowia w wybranych koncepcjach psychologicznych i społecznych. W: A. Kieszkowska (red.), Prawda. Dobro. Piękno. Wymiar filozoficzno-prawny i socjopedagogiczny (s. 337-343). Warszawa: Difin.
 • Zabłocki, K. J., Woźniak, W. (2014). Pracownik socjalny w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. W: K. Zabłocki, W. Woźniak (red.), Człowiek ze swoimi problemami społecznymi (s. 6-10). Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej.
 • Woźniak, W., Waligórski, K. (2012). Dwie płaszczyzny dogoterapii realizowanej w Zakładzie Poprawczym w Konstantynowie Łódzkim – aspekt psychologiczny. W: B. Skwarek, J. Herberger, J. Cichla (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej (s. 215-221).  Głogów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.
 • Woźniak, W. (2011). Stalking jako zjawisko patologiczne – definicje, zakres, charakterystyka stalkera i radzenie sobie ze stalkingiem. W: R. M. Ilnicka (red.), Wybrane elementy pedagogiki resocjalizacyjnej – ujęcie teoretyczne i praktyczne (s. 132-140). Lubin: Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie.
 • Woźniak, W. (2010). „Nawrócenie” czy przemiana psychospołeczna? Studium przypadku. W: P. Gołdyn (red.), Religia w procesie resocjalizacji (s. 308-318). Konin: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach