POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Projekty badawcze | ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. UKSW

KS. DR HAB. WALDEMAR WOŹNIAK, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1432
e mail: w.wozniak@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia penitencjarna i resocjalizacyjna, psychoprofilaktyka przestępczości.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje Projekty badawcze | Konferencje

PROJEKTY BADAWCZE
  • Psychologiczna problematyka duszpasterstwa więziennego. Badania koncentrują się na pytaniach: 1) dlaczego jedni więźniowie chętnie uczestniczą w duszpasterstwie więziennym, a inni nie? 2) jak organizować duszpasterstwo, aby dotrzeć do jak największej liczby więźniów? 3) w jaki sposób duszpasterz powinien oddziaływać efektywnie na więźniów? 4) jakimi cechami powinien wyróżniać się kapelan więzienny? 5) jakie czynniki utrudniające pracę kapelana więziennego tkwią w samych więźniach, a jakie w życiu zakładowym?
  • Postawy religijne więźniów a osobowość. Badania dotyczą: 1) postaw religijnych więźniów i ich uwarunkowań; 2) osobowości więźniów, badanej różnymi technikami, 3) związków postaw religijnych więźniów z osobowością (poszukiwanie genezy tych związków), 4) cech osobowościowych więźniów o wysokiej intensywności pozytywnej postawy religijnej i o wysokiej intensywności negatywnej postawy religijnej.
  • Badanie osobowości sprawców zabójstw.
  • Organizacja terapii w warunkach zakładu poprawczego, która odnosi się do agresji, przemocy, życia emocjonalnego, potrzeb, wartości wychowanków; poszukiwania terapeutyczne dotyczą możliwości posługiwania się w tych warunkach metodą Gestalt.
  • Podejmowanie zagadnień z zakresu psychoprofilaktyki przestępczości – patologii społecznej.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach