POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacje | dr hab. Elżbieta Trzęsowska - Greszta, prof. UKSW

DR HAB. ELŻBIETA TRZĘSOWSKA - GRESZTA, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1419
e mail: e.greszta@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia kliniczna dziecka: depresja dzieci i młodzieży, psychologiczne konsekwencje chorób nowotworowych u dzieci. Psychologia kliniczna rodziny: zaburzenie więzi emocjonalnej i wsparcia w rodzinie, zaburzenia  funkcjonowania systemu rodzinnego. Psychologia chorego somatycznie i psychosomatyka: psychologiczne korelaty chorób układu krążenia, psychoonkologia osób dorosłych, psychologia bólu. Psychologia kryzysu: psychologiczne konsekwencje sytuacji kryzysowych, zmaganie się z chorobą i bólem, radzenie sobie ze świadomością własnej śmiertelności, zmiana wartości i poczucia sensu życia w obliczu zagrożenia życia.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Publikacje z Impact Factor
 • Greszta, E., Siemińska, M.J. (2011). Patient-perceived changes in the system of values after cancer diagnosis. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 18, 55-64.
 • Greszta, E. (2006). Rodzinne czynniki ryzyka rozwoju depresji u dorastających. Psychiatria Polska, 4, 719-730.
 • Siemińska, M.J., Greszta, E. (2002). Construction of knowledge of the disease by patients after carotid endarterectomy. Patient Education and Counseling, 47, 69-75. 
Pozostałe publikacje w czasopismach
 • Trzęsowska-Greszta, E., Niewodowski, P. (2015). Wpływ uwięzienia na poziom nadziei, lęku i depresji – na przykładzie wychowanków zakładów poprawczych. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 21, 315-343.
 • Trzęsowska-Greszta, E., Szymczyk, B. (2014). Styl przywiązania a seksualność człowieka w świetle najnowszych badań. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 20, 128-143.
 • Sikora, R., Greszta, E. (2014). Strategie radzenia sobie ze stresem a występowanie symptomów depresyjnych u młodzieży w wieku 13–16 lat. Psychologia rozwojowa,19, 87-98.
 • Trzęsowska-Greszta, E., Sikora, R., Kopeć, W. (2014). Typ relacji w rodzinie a ryzyko depresji w fazie dorastania - w ujęciu teorii systemowej rodzin. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio,19, 186-204.
 • Trzęsowska-Greszta, E. (2009). Samobójstwa w cyklach ekonomicznych – z perspektywy wybranych koncepcji psychologicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, 4, 109-121.
 • Greszta, E., Siemińska, M. J. (2008). Poziom lęku-stanu i lęku-cechy u pacjentów zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego pomostowaniem aortalno-wieńcowym a percepcją bólu rany pooperacyjnej i innych dolegliwości bólowych. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 54, 157-164.
 • Siemińska, M. J., Greszta, E. (2008). The family of child with cancer - changes within the family system. Polish Psychological Bulletin, 39, 192-201.
 • Greszta, E. (2006). Perceptions of social support by children with leukemia remission. Polish Psychological Bulletin, 37, 120-127.
 • Greszta, E. (2004). Współczesne koncepcje depresji okresu dorastania. Medycyna Wieku Rozwojowego, 8, 911-923.
 • Greszta, E. (2001). Metoda projekcyjna w badaniu wsparcia społecznego u dzieci. Studia Psychologiczne, 39, 73-91.
 • Greszta, E. (2001). Występowanie objawów depresyjnych u adolescentów. Lęk i depresja, 6, 160-166.
 • Greszta, E. (2000). Więź emocjonalna i sposoby jej badania. Psychologia Wychowawcza, 43(1), 57-66.
 • Greszta, E. (2000). Poczucie więzi emocjonalnej z rodzicami u dzieci chorujących na białaczkę. Psychologia Wychowawcza, 43(2/3), 201-207.
 • Trzęsowska-Greszta, E., Mausch, K. (2000). Propozycja programowa warsztatów psychologicznych dla studentów I roku akademii medycznych. Medycyna-Dydaktyka-Wychowanie, 32, 63-69.
 • Cnotliwy, M., Trzęsowska-Greszta, E., Gutowski, P., Siemińska, M. J. (1995). Próba oceny psychologicznego funkcjonowania chorych w okresie pooperacyjnym po zabiegach naprawczych tętnic z powodu miażdżycy tętnic. Wiadomości Lekarskie, 48, 13-16.
 • Trzęsowska-Greszta, E. (1994). Psychologiczne problemy dziecka chorującego na białaczkę. Zdrowie Psychiczne, 1-2, 147-154.
 • Pilawska, H., Trzęsowska-Greszta, E. (1992). Świadomość ekologicznych zagrożeń u dzieci a stan ich zdrowia. Zdrowie Publiczne, 103, 10-17.
Monografie i rozdziały w monografiach 
 • Greszta, E., Rakowiecka, D. (2015). The reality falsified in depression. W: A. Kwiatkowska, A. Łukasik (red.), The small and big deception: in psychology and evolutionary sciences perspective (s. 145-158). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Trzęsowska-Greszta, E., Domanowska, G. (2014). Stres obcowania ze śmiercią i umieraniem w pracy pielęgniarek onkologicznych. W:  R. Derbis, Ł. Baka (red.), Oblicza jakości życia (s. 209-223). Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza.
 • Trzęsowska-Greszta, E. (2012). Psychologiczna ekspertyza naukowa. W: M. Jóźko (red.), Świat oczami młodzieży. Raport z badań jakościowych (s. 221- 231). Warszawa: Lokalne Badania Społeczne.
 • Trzęsowska-Greszta, E. (2010). Percepcja czasu w depresji. W: Sędek, S. Bedyńska (red.), Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Greszta, E. (2009). Poznawcza podatność na depresję w okresie dorastania. W: A. Brzezicka, I. Krejtz (red.), Neuropoznawcza perspektywa w psychopatologii (seria książkowa Czasopisma Psychologicznego) (s. 165-182). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 • Greszta, E. (2006). Depresja wieku dorastania. Zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci (monografia). Warszawa: Wydawnictwo Academica Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach