POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Projekty badawcze | dr hab. Elżbieta Trzęsowska - Greszta, prof. UKSW

DR HAB. ELŻBIETA TRZĘSOWSKA - GRESZTA, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1419
e mail: e.greszta@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia kliniczna dziecka: depresja dzieci i młodzieży, psychologiczne konsekwencje chorób nowotworowych u dzieci. Psychologia kliniczna rodziny: zaburzenie więzi emocjonalnej i wsparcia w rodzinie, zaburzenia  funkcjonowania systemu rodzinnego. Psychologia chorego somatycznie i psychosomatyka: psychologiczne korelaty chorób układu krążenia, psychoonkologia osób dorosłych, psychologia bólu. Psychologia kryzysu: psychologiczne konsekwencje sytuacji kryzysowych, zmaganie się z chorobą i bólem, radzenie sobie ze świadomością własnej śmiertelności, zmiana wartości i poczucia sensu życia w obliczu zagrożenia życia.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PROJEKTY BADAWCZE
  • Radzenie sobie z własną śmiertelnością po informacji o zagrożeniu życia – związek między systemem wartości i poczuciem sensu życia a wzrostem pourazowym i depresją u mężczyzn i kobiet w populacji pacjentów onkologicznych.
  • Siła więzi małżeńskiej, poczucie koherencji, struktura i hierarchia wartości oraz poczucie sensu życia a stres rodzicielski i zespół wypalania się sił u matek i ojców dzieci cierpiących na autyzm.
  • Empiryczne ustalenie typologii diad rodzicielskich. Typ diady rodzicielskiej a nasilenie objawów depresyjnych u adolescentów. Symptomatologia depresyjna u adolescentów w zależności od płci.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach