POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Konferencje | dr hab. Elżbieta Trzęsowska - Greszta, prof. UKSW

DR HAB. ELŻBIETA TRZĘSOWSKA - GRESZTA, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1419
e mail: e.greszta@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia kliniczna dziecka: depresja dzieci i młodzieży, psychologiczne konsekwencje chorób nowotworowych u dzieci. Psychologia kliniczna rodziny: zaburzenie więzi emocjonalnej i wsparcia w rodzinie, zaburzenia  funkcjonowania systemu rodzinnego. Psychologia chorego somatycznie i psychosomatyka: psychologiczne korelaty chorób układu krążenia, psychoonkologia osób dorosłych, psychologia bólu. Psychologia kryzysu: psychologiczne konsekwencje sytuacji kryzysowych, zmaganie się z chorobą i bólem, radzenie sobie ze świadomością własnej śmiertelności, zmiana wartości i poczucia sensu życia w obliczu zagrożenia życia.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
 • Trzęsowska-Greszta, E., Izdebski, Z., Zielińska, O., Januszkiewicz, A. (2015). Styl przywiązania kobiet i mężczyzn w różnych typach związków heteroseksualnych. I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu, Bydgoszcz, 29-30.10.2015.
 • Trzęsowska-Greszta, E., Hoffer, L. (2015). Siła więzi małżeńskiej a  poziom stresu rodziców dzieci z autyzmem. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”, Sopot, 15-16.10.2015.
 • Trzęsowska-Greszta, E., Noga, E. (2015). System wartości i poczucie sensu życia u matek dzieci z autyzmem. Konferencja Naukowa "Wartości i sens życia", Poznań, 21-22.09.2015.
 • Trzęsowska-Greszta, E. (2015). Sposób na trwały związek. III Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Relacji Interpersonalnych i Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW, Warszawa, 27.05.2015.
 • Trzęsowska-Greszta, E. (2015). Psychologiczne korzyści i zagrożenia opieki równoważnej i nierównoważnej nad dziećmi – analiza porównawcza. Ochrona godności rodzica i dziecka w sądownictwie rodzinnym w kontekście prawno-społecznym, Zamość 15.04.2015.
 • Trzęsowska-Greszta, E. (2012). Źródła stresu i źródła zasobów u pielęgniarek pracujących z pacjentem onkologicznym. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”, Zawady k. Częstochowy 11-12.10.2012.
 • Trzęsowska-Greszta, E., Hamer, K., Chojnacki, P. (2012). Zmiana poczucia sensu życia u pacjentów po diagnozie choroby nowotworowej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”. Zawady k. Częstochowy, 11-12.10.2012.
 • Greszta, E., Siemińska, M. J. (2005). Modifications of hierarchy of values after diagnosis of cancer. 15th European Symposium of Somatotherapy and Psychosomatic Education, Kraków, 21-23.10.2005.
 • Mausch, K., Trzęsowska-Greszta, E. (2000). Prezentacja wybranych metod kształtowania u studentów I roku umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem. Sympozjum. Nauczanie historii medycyny w Akademiach Medycznych jako część humanistycznego kształcenia lekarzy, Szczecin 11-12.02.2000.
 • Greszta, E. (2000). Występowanie objawów depresyjnych u adolescentów. Poster na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Lęk i depresja - problemem interdyscyplinarnym w medycynie”, Bydgoszcz, 23-25.06.2000.
 • Greszta, E. (1998). Emotional Relations with Parents Perceived by Children with Remission during Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL). The Baltic Sea Conference on Psychosomatic Medicine, Szczecin, 28-30.05.1998.
 • Siemińska, M. J., Greszta, E., Cnotliwy, M. (1998). Construction of the patient’s personal knowledge of his disease and his life post carotid endarterectomy (CEA). The Baltic Sea Conference on Psychosomatic Medicine, Szczecin, 28-30.05.1998.
 • Siemińska, M. J., Goszczyński, A., Trzęsowska-Greszta, E. (1995). Emocje osób zawodowo i nieprofesjonalnie zajmujących się pacjentem umierającym. XI Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Medycyny Psychosomatycznej PTL i Sekcji Chorego Somatycznie PTP „Jakość życia w zdrowiu i chorobie”. Kołobrzeg, 19-21.05.1995.
 • Trzęsowska-Greszta, E., Cnotliwy, M. (1995). Stres w pracy chirurgów i pielęgniarek chirurgicznych. XI Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Medycyny Psychosomatycznej PTL i Sekcji Chorego Somatycznie PTP „Jakość życia w zdrowiu i chorobie”, Kołobrzeg, 19-21.05.1995.
 • Pilawska, H., Cipkowska, B., Kowalczyk, G., Trzęsowska-Greszta, E. (1992). Mój dom - rzeczywistość i oczekiwania. Krajowa Konferencja „Zdrowy dom", Warszawa.
 • Pilawska, H., Trzęsowska-Greszta, E. (1991). Świadomość ekologicznych zagrożeń u dzieci a stan zdrowia. Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Medycyny Psychosomatycznej PTL i Sekcji Chorego Somatycznie PTP, Kołobrzeg, 17-18.04.1991.
 • Trzęsowska-Greszta, E. (1990). Philosophy of life and alcohol. Poster presented at 2nd European Conference on Health Education "Health education and youth", Warszawa 7-9.06.1990.
 • Trzęsowska-Greszta, E. (1988). Poczucie sensu życia a stopień używania alkoholu. XIII Szczecińskie Sympozjum Naukowe „Możliwości skutecznego zapobiegania pijaństwu i narkomanii”, Szczecin, 23-24.09.1988.
 • Trzęsowska-Greszta, E. (1988). System wartości a stopień używania alkoholu. XIII Szczecińskie Sympozjum Naukowe „Możliwości skutecznego zapobiegania pijaństwu i narkomanii”, Szczecin, 23-24.09.1988.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach