POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Aktualności

Publikacja w Current Psychology

dr Radosław Rogoza oraz mgr Maria M. Kwiatkowska opublikowali artykuł w Current Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 1.468

Czytaj dalej

Publikacje w Psychiatrii Polskiej

dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, prof. UKSW opublikowała dwa artykuły w Psychiatrii Polskiej, czasopiśmie z Impact Factor = 1.311

Nagroda specjalna za ŚCZP Warszawa-Bielany

W ramach konkursu LUMEN (Leaders in University Management), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał nagrodę specjalną za projekt pt. Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa

Czytaj dalej

Grant NCN dla naszego pracownika

Z radością informujemy, że pracownik naszego Instytutu, dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, prof. UKSW otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu Opus.

Stypendium Ministra dla dr. Radosława Rogozy

dr Radosław Rogoza znalazł się wśród 211 młodych naukowców, którzy otrzymali 3-letnie stypendia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uhonorował ich za innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie oraz międzynarodowy dorobek

Czytaj dalej

Publikacja w JOP

dr Monika Małkiewicz opublikowała artykuł w Journal of Psychophysiology, czasopiśmie z Impact Factor = 1.000

Publikacja w Current Psychology

dr Radosław Rogoza opublikował artykuł w Current Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 1.468

Publikacja w Current Psychology

Doktorantki IP UKSW oraz dr Radosław Rogoza opublikowali artykuł w Current Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 1.468

Publikacja w PAID naszej Studentki!

Izabela Huczewska oraz dr Radosław Rogoza opublikowali artykuł w Personality and Individual Differences, czasopiśmie z Impact Factor = 1.997

Wykłady prof. Tiliouine w naszym Instytucie dla studentów IV i V roku psychologii

W dniach 27-29 listopada 2019 r. oraz 15-24 stycznia 2020 r. w naszym Instytucie gościł będzie prof. dr. Habib Tiliouine z University of Oran w Algierii. 
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach