tekstowa wersja strony dla niewidomych
POCZTA        USOS        APD         E-LEARNING        WFCH        UKSW                                                                                                 
UKSW

Aktualności

Publikacja w czasopiśmie z IF

mgr Radosław Rogoza oraz dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW opublikowali artykuł w czasopiśmie z Impact Factor = 0.953
 
Rogoza, R., Cieciuch, J. (2017). Structural investigation of the Short Dark Triad questionnaire in Polish population. Current Psychology. DOI: 10.1007/s12144-017-9653-1

Czytaj dalej

Diamentowy Grant dla studentki z naszego Instytutu

Maria Magdalena Kwiatkowska z Instytutu Psychologii UKSW znalazła się wśród laureatów szóstej edycji konkursu Diamentowy Grant.
 
Dla projektu badawczego "Wieloaspektowe spojrzenie na zjawisko samotności oraz weryfikacja modelu relacji samotności, nieśmiałości i samooceny" przyznano 179 887,00 zł.
 
Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. Henryk Gasiul, prof. UKSW.
 
Gratulujemy!

Czytaj dalej

Projekt INSIDE: spotkanie w Bolonii oraz przygotowania do rekrutacji studentów UKSW do udziału w projekcie

INSIDE (Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe) to projekt realizowany przez badaczy i instytucję pozarządową w pięciu europejskich krajach, a na UKSW przez zespół Personalitas. Działania projektowe skierowane są do badaczy, studentów, nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz publicznych.
 
Wśród celów projektu jest m.in. przeprowadzenie dla studentów dwutygodniowego intensywnego programu na temat tożsamości. Jest on zaplanowany na marzec 2018 r. i odbędzie się na Uniwersytecie Babeș-Bolyai w Rumunii.
 
Przedstawiciele zespołu badawczego UKSW na początku czerwca (05-10.06.17) wzięli udział w szkoleniu i spotkaniu międzynarodowym na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech. Wydarzenia te dotyczyły treści merytorycznych i metod dydaktycznych, które będą stosowane w czasie zajęć w Rumunii. 
 
We wrześniu rozpocznie się rekrutacja studentów psychologii UKSW chcących wziąć udział w programie.
 
a już niedługo i tu: www.inside.mruni.eu
 

Czytaj dalej

Nowe kierunki studiów podyplomowych

Instytut Psychologii UKSW przygotował ofertę nowych rocznych kierunków na studiach podyplomowych.
Rekrutacja już trwa, a zajęcia rozpoczynają się od października 2017 r.
 
SKUTECZNA KOMUNIKACJA W NOWYCH MEDIACH

www.nowemedia.edu.pl

www.facebook.com/komunikacjaNOWEMEDIA

nowemedia@uksw.edu.pl

Na zajęciach uczestnicy studiów zapoznają się z całym procesem budowania komunikatu za pomocą nowych mediów. Każdy weekend poświęcony będzie na inny aspekt – zaczynając od strategicznych podstaw, przez opiekę nad projektem, aż po kreację i mierzenie skuteczności. Pozwoli to na poznanie każdego elementu pracy z agencją reklamową, jak i w agencji reklamowej.
360 STOPNI W MARKETINGU SPOŁECZNYM
marketingspoleczny@uksw.edu.pl Na zajęciach uczestnicy studiów zapoznają się z całym procesem budowania kampanii społecznych. Każdy weekend poświęcony będzie na inny aspekt – zaczynając od strategicznych podstaw, przez opiekę nad projektem, aż po kreację, PR i mierzenie skuteczności. Pozwoli to na poznanie całościowego podejścia 360 stopni w marketingu społecznym.
SZKOŁA KREATYWNEGO PRZYWÓDZTWA

www.kreatywneprzywodztwo.edu.pl

www.facebook.com/kreatywneprzywodztwo

kreatywneprzywodztwo@uksw.edu.pl

Studia zaprojektowano tak, aby nauczyć nowych umiejętności innowacyjnego przywództwa, otwarcia siebie samego na kreatywność, utrwalić nowe nawyki zarządzania w warunkach niepewności oraz zapoznać z możliwościami nowych narzędzi twórczego rozwiązywania problemów w zespołach i organizacji.

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK: 

Studia podyplomowe Instytutu Psychologii UKSW

Czytaj dalej

Publikacja w czasopiśmie z IF

Dr Agnieszka Szymańska opublikowała artykuł w czasopiśmie z Impact Factor = 2.18
 
Szymańska, A., Dobrenko, K. (2017). The ways parents cope with stress in difficult parenting situations: the structural equation modeling approach. PeerJ. DOI: 10.7717/peerj.3384

Czytaj dalej

Rozmowy kwalifikacyjne dla Studentów III roku

Szanowni Studenci III roku!

Udostępniamy terminarz rozmów kwalifikacyjnych na seminaria magisterskie prowadzone w roku akademickim 2017/2018.

Seminaria magisterskie 2017/2018

Czytaj dalej

Ranking Perspektyw 2017

Psychologia z roku na rok zajmuje coraz wyższe miejsca w rankingu, stając się coraz lepszym kierunkiem!
 
Nasz kierunek zajął (na 25 ocenianych kierunków): 
- 10 miejsce (poprzednio 13 miejsce) w ogólnym rankingu kierunków,
- 4 miejsce w rankingu dotyczącym zawodowych losów absolwentów (76,16 pkt),
- 12 miejsce w rankingu dotyczącym cytowalności,
- 12 miejsce w rankingu dotyczącym preferencji pracodawców,
Dodatkowo, psychologia uzyskała wysoką ocenę dotyczącą dostępności kadr wysoko kwalifikowanych - 72,04 pkt.

Czytaj dalej

Publikacja w czasopiśmie z IF

Dr Monika Mynarska i dr Jolanta Rytel opublikowały artykuł w czasopiśmie z Impact Factor = 1.056
 
Mynarska, M., Rytel, J. (2017). From motives through desires to intentions: investigating the reproductive choices of childless men and women in Poland. Journal of Biosocial Science. DOI: 10.1017/S0021932017000190

Czytaj dalej

Nagroda Szumana dla dr Anny Lipskiej

Dr Anna Lipska otrzymała Nagrodę Szumana za najlepszą pracę doktorską w Polsce z zakresu psychologii rozwoju człowieka w 2016 r. Praca nosiła tytuł "Uczestnictwo w rytuałach rodzinnych z perspektywy młodych dorosłych. Doświadczenie i funkcje psychologiczne". Promotorem pracy była dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW.

Kolejna publikacja w czasopiśmie z IF

Publikacja naszych Doktorantów w czasopiśmie z IF = 2.879
 
Skoczeń, I., Rogoza, R., Rogoza, M., Ebesutani, C., Chorpita, B. (2017). Structure, Reliability, Measurement Stability, and Construct Validity of the Polish Version of the Revised Child Anxiety and Depression Scale. Assessment. DOI: 10.1177/1073191117711019

Czytaj dalej

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach