POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Aktualności

Publikacja we Frontiers

dr Jarosław Piotrowski oraz dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW opublikowali artykuł we Frontiers in Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 2.089

Czytaj dalej

Nowa książka ks. dr. hab. Waldemara Woźniaka, prof. UKSW

Ukazała się nowa książka ks. dr. hab. Waldemara Woźniaka, prof. UKSW, pt. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w kontekście psychologicznym.

Publikacja w Eating and Weight Disorders

mgr Radosław Rogoza opublikował artykuł w Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, czasopiśmie z Impact Factor = 2.154

Psychologiczna interpretacja klasycznych dzieł literackich

dr n. med. Cezary Żechowski, w audycji Rachunek myśli w Dwójce Polskiego Radia, zaprezentował psychologiczną, w tym psychoanalityczną interpretację klasycznych dzieł literackich: Bachantek Eurypidesa oraz Tristana I Izoldy. Zapraszamy do wysłuchania!

Czytaj dalej

Ministrowie w ŚCZP prowadzonym przez Instytut Psychologii UKSW

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński oraz Wiceminister Zdrowia Zbigniew Król odwiedzili 21.11.18 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego na Bielanach w Warszawie, prowadzone przez Instytut Psychologii UKSW. Czytaj dalej

Szacowanie zamówienia - aplikacja elektroniczna

Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na: Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar osobowościowy – Projekt nr 1 oraz Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar emocjonalno-społeczny – Projekt nr 2, realizowanych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj dalej

Nowa książka dr. Jarosława Piotrowskiego

Ukazała się nowa książka dr. Jarosława Piotrowskiego, pt. Transcendencja duchowa. Perspektywa psychologiczna. Czytaj dalej

Grant NCN dla naszego pracownika

Z radością informujemy, że pracownik naszego Instytutu, mgr Michał Obidziński otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu Preludium.

Czytaj dalej

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach