POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Aktualności

Nowa książka prof. dr. hab. J. F. Terelaka

Ukazała się nowa książka, której autorem jest prof. dr. hab. Jan F. Terelak, pt. Eustress and Distress: Reactivation.

Nagroda za referat naukowy

mgr Maria M. Kwiatkowska zdobyła nagrodę Komitetu Naukowego oraz nagrodę publiczności za referat pt. Nieśmiałość nastolatków w odniesieniu do podstawowych cech osobowości i relacji społecznych w klasie szkolnej, przygotowany wspólnie z mgr. Radosławem Rogozą i mgr Katarzyną Kwiatkowską, a wygłoszony 26 kwietnia na XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Oko w oko z adolescencją" organizowanej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Czytaj dalej

Spotkanie z prof. Jimem McKinley'em

W czwartek 11 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w sali 1409 (czytelnia) w Instytucie Psychologii odbędzie się spotkanie z Profesorem Jimem McKinley'em z University College London, które będzie dotyczyło przyczyn niepowodzeń w uzyskiwaniu europejskich funduszy grantowych przez wnioskodawców prezentujących uczelnie z bloku wschodniego (w tym z Polski). 

Czytaj dalej

Publikacja w JID

mgr Radosław Rogoza opublikował artykuł w Journal of Individual Differences, czasopiśmie z Impact Factor = 1.283

Certyfikat "Studia z Przyszłością"

Kierunek Psychologia (studia magisterskie) otrzymał Certyfikat "Studia z Przyszłością" za nowoczesność koncepcji kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego, przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj dalej

Publikacja w JRP

mgr Maria Magdalena Kwiatkowska oraz mgr Radosław Rogoza opublikowali artykuł w Journal of Research in Personality, czasopiśmie z Impact Factor = 2.850

Publikacja w AJP

dr hab. Marek Nieznański, prof. UKSW, mgr Michał Obidziński oraz mgr Emilia Zyskowska opublikowali artykuł w American Journal of Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 0.629

Pracownik IP wybrany przedstawicielem Polski w EARA

Mgr Maria M. Kwiatkowska została wybrana na przedstawiciela Polski w społeczności młodych naukowców Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Adolescencją (European Association on Research on Adolescence; EARA). Tym samym kończy się kadencja dr Dominiki Karaś, za której przedstawicielstwo serdecznie dziękujemy! 

Czytaj dalej

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach