UKSW

Projekty badawcze | dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. uczelni

DR HAB. MAGDALENA ŻEMOJTEL-PIOTROWSKA, PROF. UCZELNI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1435
e mail: m.zemojtel-piotrowska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z psychologią międzykulturową, społeczną i polityczną. Główny nurt badawczy dotyczy roszczeniowości i narcyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych rozwoju tych zjawisk. 

Psychologia międzykulturowa: międzykulturowe badania nad roszczeniowością, narcyzmem i dobrostanem; Psychologia polityczna (wizerunek polityków, relacje międzygrupowe, mesjanizm, narcyzm grupowy); Narcyzm indywidualny i kolektywny w modelu sprawczym-wspólnotowym; Psychologiczne wyznaczniki i konsekwencje transcendencji duchowej i religijności

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PROJEKTY BADAWCZE
  • Grant NCN Sonata Bis w latach 2018-2022. Tytuł projektu: W stronę kołowego modelu narcyzmu. Nr grantu: 2017/26/E/HS6/00282. Kierownik projektu
  • Grant NCN Opus. Tytuł grantu: Kolektywny narcyzm w modelu sprawczo-wspólnotowym: Wyznaczniki, korelaty i konsekwencje. Nr grantu: 2016/21/B/HS6/01069. Kierownik projektu.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach