tekstowa wersja strony dla niewidomych
POCZTA        USOS        APD         E-LEARNING        WFCH        UKSW                                                                                                 
UKSW

Publikacje | dr hab. Magdalena Żemojtel - Piotrowska, prof. UKSW

DR HAB. MAGDALENA ŻEMOJTEL - PIOTROWSKA, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1435
e mail: m.zemojtel-piotrowska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z psychologią międzykulturową, społeczną i polityczną. Główny nurt badawczy dotyczy roszczeniowości i narcyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych rozwoju tych zjawisk. 

Psychologia międzykulturowa: międzykulturowe badania nad roszczeniowością, narcyzmem i dobrostanem; Psychologia polityczna (wizerunek polityków, relacje międzygrupowe, mesjanizm, narcyzm grupowy); Narcyzm indywidualny i kolektywny w modelu sprawczym-wspólnotowym; Psychologiczne wyznaczniki i konsekwencje transcendencji duchowej i religijności

Aktualnie pełnione funkcje

 • Kierownik w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Marganski, A., Baran, T., Piotrowski, J. (2017).  Corruption and Sexual Scandal: The Importance of Politician Gender. Anales de Psicologia, 33, 133-141. DOI: 10.6018/analesps.33.1.229171
 • Zawadzka, A., Niesiobędzka, M., Żemojtel-Piotrowska, M. (2017). Does our subjective well-being decrease when we value high materialistic aspirations or when we attain them? Psychologia Społeczna, w druku.
 • Kościelniak M., Kubaszewski, P., Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2017). Zmiana w wyglądzie zewnętrznym polityka a jego wizerunek. Psychologia Społeczna, w druku.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Cieciuch, J., (...) Maltby, J. (2016). Measurement invariance of Personal Well-being Index across 26 countries. Journal of Happiness Studies, online first. DOI: 10.1007/s10902-016-9795-0
 • Rogoza, R., Żemojtel-Piotrowska, M., Rogoza, M., Piotrowski, J., Wyszyńska, P. (2016). Narcissistic admiration and rivalry in the context of personality metatraits. Personality and Individual Differences, 102, 180-185. DOI: 10.1016/j.paid.2016.07.003
 • Maltby, J., Day, L., Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., (…), Flowe, J. (2016). An ecological systems model of resilience: Cross-cultural and clinical relevance. Personality and Individual Differences, 98, 96-101. DOI: 10.1016/j.paid.2016.03.100
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Czarna, A., Piotrowski, J., Baran, T., Maltby, J. (2016). Structural validity of the Communal Narcissism Inventory (CNI): The bifactor model. Personality and Individual Differences, 90, 315-320. DOI: 10.1016/j.paid.2015.11.036
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2016). Spiritual transcendence, mortality salience and consumer behaviors: Is spirituality really opposite to materialism? International Journal of Psychology and Behavioral Analysis, 2: 112.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Baran, T. (2016). Roszczeniowość psychologiczna a metoda jej pomiaru: Polska adaptacja Skali roszczeniowości psychologicznej (PES). Psychologia Społeczna, 38, 356-367.
 • Żemojtel-Piotrowska, M. (2016). Wyznaczniki i konsekwencje roszczeniowości w perspektywie (między)kulturowej. Warszawa: Scholar. Seria Monografie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Cieciuch, J., Calogero, R., Van Hiel, A.,  Argentero, P., Baltatescu, S. (…) Wills-Herrera, E. (2015). Measurement of psychological entitlement in 28 countries. European Journal of Psychological Assessment. DOI: 10.1027/1015-5759/a000286
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Clinton, A. (2015). Agency, communion and entitlement. International Journal of Psychology. DOI: 10.1002/ijop.12140  
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Maltby, J. (2015). Agentic and communal narcissism and satisfaction with life: The mediating role of psychological entitlement and self-esteem. International Journal of Psychology. DOI: 10.1002/ijop.12245
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Clinton, A. (2015).  Materialism, subjective well-being and psychological entitlement: Interplay between materialism and social functioning. Ceskoslovenska Psychologie, 59, Supplement 1, 56-66.
 • Szalkowska, A., Żemojtel-Piotrowska, M., Clinton, A. (2015). Entitlement and organizational behaviors: Moderating role of narcissism. Current Issues in Personality Psychology, 3, 230-241.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Clinton, A., Cieciuch, J., Różycka-Tran, J., Truong Thi Khanh Ha (2015). Entitlement and subjective well-being: Three-nations study. Health Psychology Report, 3, 140-149.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Clinton, A., Piotrowski, J. (2014). Agentic and communal narcissism and subjective well-being: Are narcissistic individuals unhappy? A research report. Current Issues in Personality Psychology, 2, 8-16.  
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Baran, T. (2014). Roszczeniowość a satysfakcja ze związku intymnego. Studia Psychologiczne, 52, 21-32.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Argentero, P., Baltatescu, P., Bardhwaj, G., Bukowski, M., Calogero, R., (….), Wills-Herrera, E. (2014). Kulturowe wymiary postaw roszczeniowych. Psychologia Społeczna, 29, 220-240.
 • Lee, S., Piotrowski, J., Różycka, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2013). Associations between death fascination, death anxiety, and religion among Polish college students.  Polish Psychological Bulletin, 44, 439-448.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Baran, T., Clinton, A., Piotrowski, J., Baltatescu, S., Van Hiel, A. (2013). Materialism, subjective well-being, and entitlement. Journal of Social Research and Policy, 4, 79-91.
 • Świątek, I., Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2013). Delegitimization of wealth – a cross-national study. Journal of Education, Culture & Society, 2013/2, 361-374.
 • Różycka-Tran, J., Żemojtel-Piotrowska, M., Truong Khanh, H. (2013). Wartości osobiste i kulturowe w ujęciu Shaloma Schwartza  w kulturze polskiej i wietnamskiej. Psychologia Społeczna, 27, 396-407.
 • Piotrowski, J., Skrzypińska, K., Żemojtel-Piotrowska, M. (2013). Konstrukcja i walidacja Skali Transcendencji Duchowej (STD). Roczniki Psychologiczne, 16,3, 449-465.
 • Żemojtel-Piotrowska M., Baran, T., Piotrowski J. (2013). Wykluczenie społeczne a postawy roszczeniowe i wartości – czy biedny jest roszczeniowy a bogaty przedsiębiorczy?  W: A. Kłonkowska i M. Szulc (red.), Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieadekwatni (s. 267-296). Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Labuda, M., Szymak, A., Piotrowski, J. (2012). Być jak Palikot - Kontrowersyjność jako wymiar spostrzegania polityka. Psychologia Społeczna, 7, 71-88.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2012). Entitlement and belief in zero-sum game in the organizational context. W: M. Lipowski, Z. Nieckarz (red.). Empirical aspects of psychology of managements (s. 396-429). Gdynia: WSAiB.
 • Żemojtel-Piotrowska, M. (2012). Kto widział męża Angeli Merkel? O „kobiecym”  i „męskim” marketingu politycznym. W: A. Chybicka, N. Kosakowska-Berezecka, P. Pawlicka (red.), Podróże między męskością a kobiecością (s. 185-204). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2012). Kiedy złość motywuje? Społeczne funkcje wyrażania złości. W: B. Bereza (red.), Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów (s. 39-55). Wydawnictwo DIFIN.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Baran, T., Piotrowski, J. (2011). Postawy roszczeniowe a system wartości w ujęciu Shaloma Schwartza. Psychologia Społeczna, 17, 146-158.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2011). Temperamentalne i osobowościowe wyznaczniki postaw roszczeniowych. Polskie Forum Psychologiczne, 16,2,159-177 .
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2011). Biedny więc roszczeniowy czy roszczeniowy więc biedny? O możliwych związkach postaw roszczeniowych ze statusem socjo-ekonomicznym i wykluczeniem społecznym. W: M. Chruściel, P. Kowzan, M. Popow, M. Prusinowska i M. Zielińska (red.), Oblicza biedy we współczesnej Polsce (s. 279-296). Gdańsk: Doktoranckie Koło Naukowe „Na Styku”. Publikacja internetowa.
 • Żemojtel-Piotrowska, M. (2010). Posiadanie rodziny przez polityka a zachowania wyborcze. Studia Psychologiczne, 28, 69-78.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Klimaszewska, J., Piotrowski, J. (2010). Style konsumpcji i materializm a transcendencja i lęk przed śmiercią – co kupować, by poczuć się lepiej? W: A. Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.), Konsumpcja w życiu. Życie w konsumpcji (s. 215-231). Gdańsk: GWP.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2010). Wizja świata społecznego a aktywność polityczna młodzieży. Raport z badań. W: A. Łukasik, B. Danieluk (red.), Spotkania z psychologią społeczną. Tom 2 (s. 115-132). Lublin: Wydawnictwo Olech.
 • Żemojtel-Piotrowska, M. (2009). Narzekanie i roszczeniowość a postrzeganie świata społecznego. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2009). Skala lęku i fascynacji śmiercią. Polskie Forum Psychologiczne, 14, 90-109.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2009). Kwestionariusz roszczeniowości. Roczniki Psychologiczne, 12, 151-177.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2009). Narzekanie i roszczeniowość a przekonania (de)legitymizujące świat społeczny. W: A. Cisłak, K. Henne i K. Skarżyńska (red.), Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności (s. 87-96). Warszawa: SWPS Academica.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach