tekstowa wersja strony dla niewidomych
POCZTA        USOS        APD         E-LEARNING        WFCH        UKSW                                                                                                 
UKSW

Projekty badawcze | dr hab. Magdalena Żemojtel - Piotrowska, prof. UKSW

DR HAB. MAGDALENA ŻEMOJTEL - PIOTROWSKA, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1435
e mail: m.zemojtel-piotrowska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z psychologią międzykulturową, społeczną i polityczną. Główny nurt badawczy dotyczy roszczeniowości i narcyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych rozwoju tych zjawisk. 

Psychologia międzykulturowa: międzykulturowe badania nad roszczeniowością, narcyzmem i dobrostanem; Psychologia polityczna (wizerunek polityków, relacje międzygrupowe, mesjanizm, narcyzm grupowy); Narcyzm indywidualny i kolektywny w modelu sprawczym-wspólnotowym; Psychologiczne wyznaczniki i konsekwencje transcendencji duchowej i religijności

Aktualnie pełnione funkcje

  • Kierownik w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PROJEKTY BADAWCZE
  • Grant NCN OPUS. Tytuł grantu: Kolektywny narcyzm w modelu sprawczo-wspólnotowym: Wyznaczniki, korelaty i konsekwencje. Nr grantu: 2016/21/B/HS6/01069. Kierownik projektu.
  • Grant NCN PRELUDIUM. Tytuł grantu: Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości. Kierownikiem projektu jest mgr Radosław Rogoza. Nr grantu: 2015/19/N/HS6/00685. 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach